Zaak-Chovanec: internationale druk stijgt, maar nog te vroeg voor onderzoekscommissie

Het Paleis der Natie te Brussel. © Belga
Tex Van berlaer
Tex Van berlaer Journalist Knack.be

België komt steeds meer onder internationale druk te staan in de zaak rond de dood van Jozef Chovanec. Het federale parlement wacht het kersverse onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie af. De deur voor een parlementaire onderzoekscommissie staat op een kier.

‘We wachten de bevindingen van het Comité P en de Hoge Raad voor de Justitie af. Maar het zal wel snel en transparant moeten verlopen.’ CD&V-fractievoorzitter Servais Verherstraeten juicht de beslissing van de Hoge Raad van donderdag toe. Voor het eerst opent die waakhond een bijzonder onderzoek in een zaak die nog niet is afgesloten. De focus ligt op de manier waarop justitie de zaak-Chovanec heeft aangepakt.

De beslissing komt er op een moment dat dossier niet enkel in België, maar ook in het buitenland stof doet opwaaien. Woensdag keurde het Slovaakse parlement een resolutie goed die bij de Europese Commissie erop aandringt om de dood van hun onderdaan in 2018 op de luchthaven van Charleroi te onderzoeken. Als internationale vingerwijzing kan dat tellen.

Daar bleef het niet bij. Knack vernam dat de Europese sociaaldemocraten een debat eisen in het Europees Parlement. ‘Geen enkel geval van politiegeweld mag ongestraft blijven en volledige transparantie over alle details van de dood van de heer Chovanec moet aan het licht komen’, aldus Kathleen Van Brempt (SP.A). Ook de commissie voor de vrijheden in het Europees Parlement (LIBE) zou de zaak willen opvolgen.

Deze verschrikkelijke zaak blijft vragen oproepen.

Open VLD-Kamerfractie

Verherstraeten erkent dat de internationale commotie toeneemt. Daarom vraagt hij dat de ‘geëigende binnenlandse organen’ snel werk maken van hun onderzoeken. Aan de hand van hun bevindingen kan er worden afgewogen of de Kamer nog een bijkomend onderzoek start. Dat kan via een bijzondere commissie of via een forsere onderzoekscommissie. Die zou dezelfde bevoegdheden als een onderzoeksrechter krijgen.

Ook de socialistische partijen SP.A en PS wachten de bevindingen van de Hoge Raad en het Comité P af vooraleer over te gaan tot mogelijke nieuwe eisen. Open VLD neemt eveneens een afwachtende houding aan. ‘Deze verschrikkelijke zaak blijft vragen oproepen. Er komen nog verdere hoorzittingen in de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie. We wachten deze af alvorens ons te beraden over eventuele nodige verdere stappen.’

Recent werden er bijzondere commissies opgericht over zowel de corona-aanpak, als over het koloniale verleden van België. Beide zullen echt losbarsten in de loop van de komende weken. Het is dus niet uitgesloten dat daar in de loop van het parlementaire jaar nog een derde commissie bijkomt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content