Witte rook: er is een klimaatakkoord

Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Milieu © BELGA

De verschillende ministers van Klimaat hebben een intra-Belgische klimaatakkoord bereikt.

De federale en regionale ministers van Energie hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de klimaatinspanningen tussen de verschillende regeringen. De voorbije weken liepen de gemoederen geregeld hoog op, omdat de onderhandelaars er niet in slaagden een overeenkomst te bereiken.De deelstaten en de federale regering onderhandelen al zes jaar lang over hoe de inspanningen om de klimaatdoelstellingen te halen, verdeeld moeten worden.

‘Het werd tijd dat er een akkoord kwam, we zijn al lang bezig. Ik ben blij dat iedereen water in de wijn heeft gedaan, in belang voor het klimaat en ons land’, zegt Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) in Het Journaal.Voorts laat de minister weten dat ze met dit akkoord gerugsteund is door de collega’s van de Vlaamse regering.

Ambitieus

‘Alle partijen hebben belangrijke inspanningen geleverd om tot dit compromis te komen. Wij nemen nu onze rechtmatige plaats in aan de internationale onderhandelingstafel om de contouren van een ambitieus internationaal akkoord uit te tekenen’, zegt Brusselse minister Céline Fremault (CDH), die de Nationale Klimaatcommissie momenteel voorzit.

Witte rook: er is een klimaatakkoord
© Belga

Federaal minister Marie-Christine Marghem (MR) wijst erop dat aan het akkoord ingewikkelde onderhandelingen vooraf gingen. ‘Op die manier kan België tegemoetkomen aan de toekomstige klimaatuitdagingen die de inzet vormen van COP 21 (de Klimaatconferentie, nvdr) in Parijs.’

Waals minister Paul Furlan (PS) wijst erop dat er eindelijk een akkoord ‘van essentieel belang voor het klimaat en het imago van België’ werd bereikt. ‘Dit evenwichtig akkoord is een toonbeeld van een voluntaristisch en solidair Wallonië. Dit akkoord zal het mogelijk maken om de temperatuur op de Belgische beleidsniveaus met een paar graden te laten dalen.’

Het akkoord slaat op de verdeling van de Europese verplichtingen rond de reductie van broeikasgassen met 15 procent en rond de productie van hernieuwbare energie (13 procent). De tekst legt de jaarlijkse Belgische bijdrage voor de klimaatfinanciering vast op 50 miljoen euro, terwijl het akkoord ook de verdeling vastlegt van de inkomsten uit de veiling van CO2-quota die uit het Emission Trading Scheme (ETS) voortvloeien.

Hernieuwbare energie

De federale overheid engageerde zich ertoe 7.000 kton bijkomende reducties van broeikasgassen te realiseren. De drie gewesten zullen in de periode 2013-2020 hun uitstoot lineair beperken. Dat moet tegen 2020 leiden tot een daling met 15,7 procent in het Vlaams gewest, 14,7 procent in het Waals gewest en 8,8 procent in het Brussels gewest.

Om de Belgische doelstelling van 13 procent hernieuwbare energieproductie te bereiken – wat neerkomt op 4,224 Mtep (de eenheid waarin hernieuwbare energie wordt uitgedrukt) – verbindt het Vlaams gewest zich ertoe het aandeel hernieuwbare energiebronnen in 2020 te brengen op 2,156 Mtep. Voor Wallonië gaat het om 1,277 Mtep, voor Brussel om 0,073 Mtep en voor het federale niveau om 0,718 Mtep.

Klimaatfinanciering

Bij de verdeling van de CO2-quota, gaat van de huidige beschikbare 326 miljoen euro 10 procent naar de federale overheid, 53 procent naar het Vlaams gewest, 30 procent naar het Waals gewest en 7 procent naar het Brussels gewest. Voor de opbrengsten uit de toekomstige veiling tot 2020 gaat 9,05 procent naar de federale overheid, 52,76 procent naar Vlaanderen, 30,65 procent naar Wallonië en 7,54 procent naar Brussel.

Van de jaarlijkse bijdrage voor de klimaatfinanciering komt 25 miljoen euro van de federale overheid. Van de andere helft komt 14,5 miljoen euro uit Vlaanderen, 8,25 miljoen euro uit Wallonië en 2,25 miljoen euro uit Brussel. (Belga/AVE)

Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert heel tevreden op het bereikte klimaatakkoord. ‘Dit is een ambitieus en een sluitend akkoord’, zegt Bourgeois aan Belga. Dat er na zes jaar onderhandelen eindelijk een akkoord is bereikt over de intra-Belgische verdeling van de lasten en de lusten, is volgens de Vlaamse regeringsleider zonder meer ‘historisch’.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content