Vlinks

‘Wie gelijke kansen wil creëren, moet werk maken van ontzuiling in het onderwijs’

Vlinks Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

‘Ontzuiling is de hefboom voor meer samenleven’, schrijft Johan Velghe van Vlinks.

‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’, of de gedachte die de Warmste Week anno 2021 schraagt, mag dan als slogan een hoog Bond Zonder Naam-gehalte hebben, het is een sterke oproep voor sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. De slogan loopt ook parallel met wat de nieuwe kanselier van Duitsland Olaf Scholz vooropstelt: ‘Ik wil dat deze samenleving rechtvaardig is en dat we elkaar met respect bejegenen. Ik wil dat iedereen kansen krijgt’.

Er is hoop in deze donkere dagen.

Wie gelijke kansen wil creëren, moet werk maken van ontzuiling in het onderwijs.

François Levrau, doctor sociale wetenschappen, verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de UA, schreef vorige week in een opiniestuk ‘dat de politiek vandaag onvoldoende mobiliseert, inspireert en verbindt, met als dieptepunt de afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen’.

In tegenstelling tot de schreeuwers voor meer muren, tonen veel andere mensen heel wat burgerzin. Het zijn zij die wijzen op en het invullen van de nood aan het uitbouwen van voldoende capaciteit van ons zorgsysteem. Zij die opkomen voor efficiënte openbare diensten. Het is het bruidskoppel uit Erpe-Mere dat alle geld van een traditioneel huwelijksfeest, cadeaus inbegrepen, liever gespendeerd ziet in het planten – vorige zondag in Zottegem – van tweeduizend bomen, goed voor de diversiteit van veertien inheemse soorten. De ‘pakjes’ die zij de samenleving aanreiken, horen onder de kerstboom. Neen, het is niet allemaal naar ‘de wuppe‘, Wannes Cappelle ten spijt.

‘Het rijk van de solidariteit’ is het debat waard, zoals François Levrau ons voorhoudt. Het rijk der vrijheid van scanderende antivaxers, is betekenisloos. Het gaat enkel om egocentrische z’n eigen zin doen.

‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’. De jongste vredesboodschap van vzw Aan de IJzer (IJzertoren, Diksmuide) gaf er een invulling aan, een voorzet voor een debat: ‘Nooit meer oorlog’ en emancipatie werden door Kathelijn Vervarcke, lerares en lid van de algemene vergadering van Aan de IJzer, ingevuld door een principiële stellingname voor ontzuiling van het onderwijs. Niets is ondenkbaar.

Het mocht dan al mediastil blijven bij de aankondiging door Beweging.net om te breken met de unieke zuilrelatie van de christelijke arbeidersbeweging met de CD&V, het wijst er wel op dat verzuiling iets van de verleden tijd is. Ontzuiling als een hefboom voor meer samenleven.

‘Verzuiling zorgt voor verdeling en verlies aan middelen. Het lerarentekort en besparingen op ondersteunende diensten in scholen met grote zorgnoden fnuiken ontwikkelingskansen in het onderwijs. Het afschaffen van de netten betekent per direct besparing en meer efficiëntie. Die partijen die gestoeld op de ideologische verzuiling in de 19e eeuw de verdeeldheid opdrongen, zijn vandaag niet langer maatschappelijk representatief. Verdeeldheid biedt nimmer een oplossing om de kloven van afkomst en kansarmoede te dempen. Er is veel werk aan de winkel om van het onderwijs voor etnische minderheden een rechtvaardige plek te maken. De nood aan inclusief onderwijs is groot. Meertaligheid dient een kans en geen gebrek te zijn. Spreek leerlingen aan op hun krachten en laat hen niet langer verdrinken in het watervalsysteem. Creëer gelijke kansen.’

Zo klonk de boodschap voor maatschappelijke verbinding of vrede, of anders uitgedrukt: kunnen zijn wie je bent.

Johan Velghe is woordvoerder van Vlinks.

Partner Content