Op sociale media circuleren video's en foto's van mensen die na een vaccinatie erin slagen om voorwerpen, zoals sleutels, bestek of hun smartphone, aan de plek van de injectie te laten plakken. Een case study onder leiding van professor Jean-Michel Dogné van de UNamur ging na of dit te maken kan hebben met magnetisme, zoals in deze video's beweerd wordt.

De resultaten zijn duidelijk: metingen met verschillende apparaten die magnetische velden detecteren, tonen aan dat er geen magnetisme aanwezig is. Bovendien blijven ook materialen waar magnetisme geen invloed op heeft, zoals aluminium, plakken aan de arm. Wel stelden de onderzoekers vast dat het 'adhesieverschijnsel' niet optreedt bij de arm waar het vaccin niet werd toegediend.

Een hypothese is dat vaccinatie een plaatselijke ontstekingsreactie kan veroorzaken die bij bepaalde personen kan leiden tot een toenemende afscheiding van water en mogelijk talg. Die stoffen kunnen zorgen voor contacthechting van bepaalde materialen. Het kleefeffect kon bovendien ongedaan gemaakt worden door magnesiumsulfaat aan te brengen.

Op sociale media circuleren video's en foto's van mensen die na een vaccinatie erin slagen om voorwerpen, zoals sleutels, bestek of hun smartphone, aan de plek van de injectie te laten plakken. Een case study onder leiding van professor Jean-Michel Dogné van de UNamur ging na of dit te maken kan hebben met magnetisme, zoals in deze video's beweerd wordt. De resultaten zijn duidelijk: metingen met verschillende apparaten die magnetische velden detecteren, tonen aan dat er geen magnetisme aanwezig is. Bovendien blijven ook materialen waar magnetisme geen invloed op heeft, zoals aluminium, plakken aan de arm. Wel stelden de onderzoekers vast dat het 'adhesieverschijnsel' niet optreedt bij de arm waar het vaccin niet werd toegediend. Een hypothese is dat vaccinatie een plaatselijke ontstekingsreactie kan veroorzaken die bij bepaalde personen kan leiden tot een toenemende afscheiding van water en mogelijk talg. Die stoffen kunnen zorgen voor contacthechting van bepaalde materialen. Het kleefeffect kon bovendien ongedaan gemaakt worden door magnesiumsulfaat aan te brengen.