Mysterie van de dag: waarom hebben we zelfs in de vakantie te weinig tijd?

© iStock
Marie Gathon
Marie Gathon Rédacteur Levif.be

Deze zomer viert Knack.be de mysteries van het leven. Elke dag kruipen we in de huid van een verwonderd kind en verbazen we ons over al dan niet alledaagse mysteries. Vandaag: waarom hebben we zelfs in de vakantie te weinig tijd?

Volgens een studie van het CNRS (Franse Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek) zijn meer en meer mensen even actief op verlofdagen als op werkdagen. Volgens Jean Viard, socioloog en onderzoeksdirecteur bij de CNRS, hebben we sinds de invoering van het betaald verlof in 1936 nog nooit zoveel vrije tijd gehad en is die vrije tijd nog nooit zo actief geweest.

Toch is op vakantie vertrekken nooit een evidentie geweest. Het is slechts in de jaren 50 dat de arbeidersklasse haar huis en haar dagelijkse gewoontes is beginnen verlaten, onder meer dankzij de opkomst van clubs en de ontwikkeling van het openbaar vervoer.

De vakantie is een moment van het jaar waarop je affectieve banden kan aanhalen door het dagelijkse leven te verlaten verklaart de socioloog. We brengen samen tijd voor en “verstevigen het gezin”. “De vakantieganger verwerft een nieuwe ervaring die hij met zijn leven thuis zal kunnen confronteren” legt Jean Viard uit.

De wereld leren ontdekken

Kinderen leren mobiliteit door de reiscultuur te ontdekken. Later zullen ze daardoor minder angstig zijn om zelf de wereld te ontdekken en zullen ze niet bang zijn van het vreemde.

Tijdens zijn welverdiende pauze herlaadt de werknemer ook zijn batterijen wat een voordeel oplevert voor de werkgever. Het is ook de gelegenheid om bepaalde competenties te versterken: internet gebruiken, vertrouwd raken met sociale media, een vreemde taal spreken…

Grote ongelijkheid

Vandaag vertrekt iedereen (of bijna) op vakantie, zelfs gepensioneerden die met hun dagelijkse leven willen breken. Daardoor zijn mensen die niet op vakantie gaan gemarginaliseerd terwijl het meestal al gaat over fragiele personen (alleenstaande vrouwen, zieke of oude mensen, jongeren uit de voorsteden)

“Er is een grote ongelijkheid. Een derde van de Franse bevolking vertrekt helemaal niet op vakantie, een derde reist één of twee keer per jaar terwijl het laatste derde tot zeven keer per jaar vertrekt en vaak een weekendhuis bezit” merkt Jean Viard op.

Opdeling van het verlof

Tegenwoordig delen veel mensen hun verlof op in korte periodes. “Vandaag is het moeilijker om te ontspannen en daarom lassen we meer kleine pauzes in” analyseert Jean Viard. Het is misschien ook het bewijs dat het moeilijker is geworden om los te komen van het dagelijkse leven en het werk.

Daaruit vloeit een algemeen gevoel van tijdsgebrek. We willen altijd meer doen op een kortere tijdspanne, besluit de socioloog. We hebben echter nog nooit zoveel vrije tijd gehad…

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content