De klok tikt, minder dan 24 uren te gaan. Het onaangename gevoel zwelt aan. Gebeurt het ondenkbare toch weer opnieuw? Ieder weldenkend mens moet er van blijven uitgaan dat in Washington ter elfder ure een minimum aan gezond verstand dan toch zal zegevieren. Het kan toch niet dat de grootste economie en de machtigste natie ter wereld zich in staat van staking van betaling begeeft.

Gebeurt dat ondenkbare toch, dan komen er vele mogelijke scenario's op tafel. Gewoon al de escalatie van onzekerheid voor consumenten, investeerders en ondernemers wereldwijd zal een erg nefaste invloed hebben op de evolutie van de economie. Dat effect kan snel en apocalyptisch uitbarsten, het kan ook traag en sluipend gaan werken. Kortom, de wereld zal er dan anders uitzien maar niemand weet hoe precies.

Waar geen twijfel over bestaat, is dat in het geval van een heuse US default de kaarten op de financiële markten grondig zullen her-schud worden.

De hoofdreden hiervoor ligt bij het feit dat de markt van het Amerikaanse schatkistpapier (treasuries) nu reeds decennialang de veilige haven is voor beleggers en investeerders in onzekere tijden. Deze markt is wereldwijd beschikbaar, is enorm omvangrijk en in alle omstandigheden liquide. Exact dus wat markten nodig hebben wanneer het, figuurlijk gesproken, warm (of heel koud) wordt. Ook is de markt van het Amerikaanse schatkistpapier het ankerpunt bij uitstek voor de prijszetting van meer risico-houdende financiële producten.

Is de VS niet meer in staat, zelfs maar tijdelijk, om haar verplichtingen inzake dat schatkistpapier correct en minutieus na te leven, dan komen de bovengaande zekerheden op de helling. Een golf van onzekerheid en herschikkingen van portefeuilles is dan wereldwijd onvermijdelijk. Elk risico zal in elk investeringsfonds of financiële instelling van welke aard ook opnieuw tegen het licht gehouden worden. Een heropflakkering van de problemen binnen de eurozone is maar één van de perspectieven die dan snel opnieuw in beeld kunnen komen.

Schuldig verzuim blijft een veel te brave term om de houding van de Amerikaanse bewindslui in dezen te omschrijven. Nemen de dames en heren in Washington net op tijd de bocht of wordt voor de vierde keer in een kwarteeuw het ondenkbare toch barre realiteit?

De klok tikt, minder dan 24 uren te gaan. Het onaangename gevoel zwelt aan. Gebeurt het ondenkbare toch weer opnieuw? Ieder weldenkend mens moet er van blijven uitgaan dat in Washington ter elfder ure een minimum aan gezond verstand dan toch zal zegevieren. Het kan toch niet dat de grootste economie en de machtigste natie ter wereld zich in staat van staking van betaling begeeft. Gebeurt dat ondenkbare toch, dan komen er vele mogelijke scenario's op tafel. Gewoon al de escalatie van onzekerheid voor consumenten, investeerders en ondernemers wereldwijd zal een erg nefaste invloed hebben op de evolutie van de economie. Dat effect kan snel en apocalyptisch uitbarsten, het kan ook traag en sluipend gaan werken. Kortom, de wereld zal er dan anders uitzien maar niemand weet hoe precies. Waar geen twijfel over bestaat, is dat in het geval van een heuse US default de kaarten op de financiële markten grondig zullen her-schud worden. De hoofdreden hiervoor ligt bij het feit dat de markt van het Amerikaanse schatkistpapier (treasuries) nu reeds decennialang de veilige haven is voor beleggers en investeerders in onzekere tijden. Deze markt is wereldwijd beschikbaar, is enorm omvangrijk en in alle omstandigheden liquide. Exact dus wat markten nodig hebben wanneer het, figuurlijk gesproken, warm (of heel koud) wordt. Ook is de markt van het Amerikaanse schatkistpapier het ankerpunt bij uitstek voor de prijszetting van meer risico-houdende financiële producten. Is de VS niet meer in staat, zelfs maar tijdelijk, om haar verplichtingen inzake dat schatkistpapier correct en minutieus na te leven, dan komen de bovengaande zekerheden op de helling. Een golf van onzekerheid en herschikkingen van portefeuilles is dan wereldwijd onvermijdelijk. Elk risico zal in elk investeringsfonds of financiële instelling van welke aard ook opnieuw tegen het licht gehouden worden. Een heropflakkering van de problemen binnen de eurozone is maar één van de perspectieven die dan snel opnieuw in beeld kunnen komen.Schuldig verzuim blijft een veel te brave term om de houding van de Amerikaanse bewindslui in dezen te omschrijven. Nemen de dames en heren in Washington net op tijd de bocht of wordt voor de vierde keer in een kwarteeuw het ondenkbare toch barre realiteit?