De tienjarige strategie van de Verenigde Naties (VN) om drugs te bestrijden is een 'spectaculaire mislukking van beleid', besluit een nieuw rapport door een netwerk van 174 internationale ngo's.

Volgens onderzoekers zijn het aantal drugsdoden de voorbije tien jaar toegenomen met 145 procent, een ruime verdubbeling. In 2015 kwamen 450.000 mensen om door de gevolgen van druggebruik.

Ook de wereldwijde productie van illegale drugs is alleen maar toegenomen. De kweek van papaver, de grondstof van heroïne, is eveneens meer dan verdubbeld, met een wereldwijde toename van 130 procent de voorbije tien jaar. De cocateelt is toegenomen met 34 procent.

Sinds 2009 zijn ook maar liefst achthonderd nieuwe soorten drugs verschenen. Misbruik van farmaceutische drugs bereikt recordniveau's in verschillende delen van de wereld, vooral in Noord-Amerika.

Ook de vraag naar illegale roesmiddelen neemt toe. In 2016 gebruikten naar schatting 275 miljoen mensen tenminste één keer drugs. Dat is een toename van 31 procent sinds 2011. De populairste drug blijft cannabis, gevolgd door opioïden, waaronder pijnstillers en heroïne, en amfetaminen.

In 2009 raakten wereldlanden het onder de paraplu van de VN eens over een plan om het wereldwijde aanbod, het gebruik en de gevolgen van illegale drugs te bestrijden. Het rapport door het International Drug Policy Consortium (IDPC) heeft tot doel dat beleid te evalueren en maakt gebruik van onder meer cijfers van de VN zelf.

'Het drugsbeleid blijft catastrofale gevolgen hebben voor gezondheid, mensenrechten, veiligheid en ontwikkeling zonder ook maar het aanbod van illegale drugs een beetje te verminderen', besluit de analyse.

De tienjarige strategie van de Verenigde Naties (VN) om drugs te bestrijden is een 'spectaculaire mislukking van beleid', besluit een nieuw rapport door een netwerk van 174 internationale ngo's. Volgens onderzoekers zijn het aantal drugsdoden de voorbije tien jaar toegenomen met 145 procent, een ruime verdubbeling. In 2015 kwamen 450.000 mensen om door de gevolgen van druggebruik. Ook de wereldwijde productie van illegale drugs is alleen maar toegenomen. De kweek van papaver, de grondstof van heroïne, is eveneens meer dan verdubbeld, met een wereldwijde toename van 130 procent de voorbije tien jaar. De cocateelt is toegenomen met 34 procent. Sinds 2009 zijn ook maar liefst achthonderd nieuwe soorten drugs verschenen. Misbruik van farmaceutische drugs bereikt recordniveau's in verschillende delen van de wereld, vooral in Noord-Amerika. Ook de vraag naar illegale roesmiddelen neemt toe. In 2016 gebruikten naar schatting 275 miljoen mensen tenminste één keer drugs. Dat is een toename van 31 procent sinds 2011. De populairste drug blijft cannabis, gevolgd door opioïden, waaronder pijnstillers en heroïne, en amfetaminen. In 2009 raakten wereldlanden het onder de paraplu van de VN eens over een plan om het wereldwijde aanbod, het gebruik en de gevolgen van illegale drugs te bestrijden. Het rapport door het International Drug Policy Consortium (IDPC) heeft tot doel dat beleid te evalueren en maakt gebruik van onder meer cijfers van de VN zelf. 'Het drugsbeleid blijft catastrofale gevolgen hebben voor gezondheid, mensenrechten, veiligheid en ontwikkeling zonder ook maar het aanbod van illegale drugs een beetje te verminderen', besluit de analyse.