VS: Incident over Israel op Democratische Conventie

© Reuters

Op de Democratische Conventie in North Carolina kwam het tot een dispuut over Israel. Pas na drie stembeurten konden de Democraten beslissen dat ze Jeruzalem zien als de hoofdstad van Israel.

“Jeruzalem is de hoofdstad van Israel en moet dat ook blijven.” Dat was de zin die voor de Conventie uit het Democratische partijprogramma geschrapt was. Dat tot woede van sommige Israelsupporters binnen de Democratische rangen.

Dat de zinsnede over Jeruzalem weggelaten werd was ook koren op de molen van de Republikeinen. Die verwijten president Obama dat hij Amerika’s traditionele bondgenoot Israel in de steek gelaten heeft. Presidentskandidaat Mitt Romney zei vorige week op zijn eigen Conventie dat Obama de joodse staat “onder de bus gegooid heeft.”

Boegeroep

De Democraten kwamen dan ook tot de conclusie dat ze de passage over Jeruzalem weer in hun programma moesten opnemen. Toen ze een amendement in die zin probeerden aan te nemen bij de opening van de tweede dag van hun Conventie in Charlotte, kwam het echter tot enige chaos op de vloer.

Toen burgemeester van Los Angeles Antonio Villaraigosa, die de Conventie voorzat, het amendement ter stemming voorlegde, waren de nee’s in de zaal minstens even luid als de ja’s. dat bleef ook zo bij een tweede en een derde stembeurt. Een probleem, want om het amendement aan te nemen, was een tweederdenmeerderheid nodig.

Toen Villeraigosa na de derde stemronde verklaarde dat die bereikt was – wat aan het volume in de zaal niet te horen was – steeg er boegeroep op. Heel wat afgevaardigden, waaronder Arabische Amerikanen, stonden op om met hun vuist te schudden naar het podium.

Hamas geen terreurgroep
Na een perfect volgens draaiboek verlopen eerste Conventiedag was het incident gênant voor de Democraten. Ongetwijfeld zal het ervoor zorgen dat Obama blootgesteld wordt aan nog meer kritiek dat hij niet militant genoeg achter Israel staat – een riskante zaak in de Amerikaanse politiek.

De Republican Jewish Coalition pakte alvast uit met een paginagrote advertentie in de Charlotte Observer, een plaatselijke krant, onder de hoofding: “Wat ontbreekt er aan Obama’s Democratische programma voor 2012?” Daarin werd de Democraten ook verweten dat ze de fundamentalistische Palestijnse groepering Hamas niet meer als een terreurgroep beschouwen.

Die advertentie zal ook gepubliceerd worden in strijdstaten als Florida, Ohio, Pennsylvania en Nevada. Vooral Florida is van belang, als grote staat waar veel oudere joden wonen. De verkiezing kan daar een zaak op het scherp van de snee worden. Obama kan zich niet permitteren om daar al teveel mensen te bruskeren.

Andere joodse groepen zagen echter geen graten in het Democratische programma. Met name het American Israel Political Affairs Committee (AIPAC), de invloedrijkste pro-Israelgroep in de VS gaf aan dat het zich niet druk maakte over de ontbrekende passage over Jeruzalem. (TV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content