De studie gebeurde bij 13.000 mensen uit Londen maar de resultaten zijn volgens de onderzoekers van toepassing op de meeste steden in ontwikkelde landen. Hun conclusie windt er alleszins geen doekjes om: het verminderen van luchtvervuiling kan het welzijn van miljoenen mensen verbeteren. Volgens het onderzoek neemt de kans op ernstige psychische aandoeningen toe, naarmate men meer wordt blootgesteld aan luchtvervuiling.

De studie die werd gepubliceerd in het British Journal of Psychiatry is de meest uitgebreide in haar soort.

Dieselvoertuigen

Het onderzoek toont aan dat al een relatief kleine toename van de blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) leidde tot een toename van 32 procent van het risico op psychische behandeling en een toename van 18 procent van het risico op ziekenhuisopname vanwege mentale klachten waaronder depressie en schizofrenie.

Het verband kon het sterkst worden aangetoond voor blootstelling aan NO2, dat grotendeels wordt uitgestoten door dieselvoertuigen, maar was ook significant voor de vervuiling door kleinere deeltjes als een resultaat van verbranding van alle fossiele brandstoffen. De hoeveelheid deeltjes varieerde van 9 tot 25 microgram per kubieke meter lucht (µg/m³).

Een verhoogde blootstelling van drie eenheden deed het risico op ziekenhuisopname stijgen met 11 procent en het risico op poliklinische behandeling met 7 procent.

Ontstekingen

In de studie werden de gegevens van de patiënten met zeven jaar tussentijd vergeleken. Men kwam tot dezelfde vaststellingen. De bevindingen werden niet verklaard door een reeks mogelijke andere factoren, waaronder leeftijd, geslacht, etniciteit of socio-economische omstandigheden, hoewel de onderzoekers meegeven dat onbekende factoren nog steeds een belangrijke rol kunnen spelen.

De wetenschappers wilden met deze studie geen causaal verband aantonen tussen luchtvervuiling en de ernst van psychische kwetsbaarheid - dat zou verregaand experimenteel werk vereisen. Ze noemen het verband wel "biologisch aannemelijk" omdat van luchtverontreinigende stoffen bekend is dat ze ontstekingen kunnen uitlokken en er wordt aangenomen dat ontsteking een factor is bij psychotische en stemmingsstoornissen.

In een reactie op de studie zegt statisticus Kevin McConway van Open University in de Britse krant The Guardian: 'Dit is een goede studie. De statistische analyse is over het algemeen goed uitgevoerd en vergroot het vertrouwen dat er op zijn minst een element van oorzaak en gevolg is in het verband tussen luchtvervuiling en geestelijke gezondheid.'

'Maar het is niet gemakkelijk voor mensen om vervuiling te vermijden', geeft hij nog mee. Volgens hem is het onderzoek een degelijk bewijs dat het terugdringen van luchtvervuiling in steden gemeenschappelijke actie op brede schaal vereist.

De studie gebeurde bij 13.000 mensen uit Londen maar de resultaten zijn volgens de onderzoekers van toepassing op de meeste steden in ontwikkelde landen. Hun conclusie windt er alleszins geen doekjes om: het verminderen van luchtvervuiling kan het welzijn van miljoenen mensen verbeteren. Volgens het onderzoek neemt de kans op ernstige psychische aandoeningen toe, naarmate men meer wordt blootgesteld aan luchtvervuiling.De studie die werd gepubliceerd in het British Journal of Psychiatry is de meest uitgebreide in haar soort.Het onderzoek toont aan dat al een relatief kleine toename van de blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) leidde tot een toename van 32 procent van het risico op psychische behandeling en een toename van 18 procent van het risico op ziekenhuisopname vanwege mentale klachten waaronder depressie en schizofrenie.Het verband kon het sterkst worden aangetoond voor blootstelling aan NO2, dat grotendeels wordt uitgestoten door dieselvoertuigen, maar was ook significant voor de vervuiling door kleinere deeltjes als een resultaat van verbranding van alle fossiele brandstoffen. De hoeveelheid deeltjes varieerde van 9 tot 25 microgram per kubieke meter lucht (µg/m³). Een verhoogde blootstelling van drie eenheden deed het risico op ziekenhuisopname stijgen met 11 procent en het risico op poliklinische behandeling met 7 procent.In de studie werden de gegevens van de patiënten met zeven jaar tussentijd vergeleken. Men kwam tot dezelfde vaststellingen. De bevindingen werden niet verklaard door een reeks mogelijke andere factoren, waaronder leeftijd, geslacht, etniciteit of socio-economische omstandigheden, hoewel de onderzoekers meegeven dat onbekende factoren nog steeds een belangrijke rol kunnen spelen.De wetenschappers wilden met deze studie geen causaal verband aantonen tussen luchtvervuiling en de ernst van psychische kwetsbaarheid - dat zou verregaand experimenteel werk vereisen. Ze noemen het verband wel "biologisch aannemelijk" omdat van luchtverontreinigende stoffen bekend is dat ze ontstekingen kunnen uitlokken en er wordt aangenomen dat ontsteking een factor is bij psychotische en stemmingsstoornissen.In een reactie op de studie zegt statisticus Kevin McConway van Open University in de Britse krant The Guardian: 'Dit is een goede studie. De statistische analyse is over het algemeen goed uitgevoerd en vergroot het vertrouwen dat er op zijn minst een element van oorzaak en gevolg is in het verband tussen luchtvervuiling en geestelijke gezondheid.''Maar het is niet gemakkelijk voor mensen om vervuiling te vermijden', geeft hij nog mee. Volgens hem is het onderzoek een degelijk bewijs dat het terugdringen van luchtvervuiling in steden gemeenschappelijke actie op brede schaal vereist.