NAVO-landen ondertekenen toetredingsprotocollen Zweden en Finland

Op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel ondertekenen de vertegenwoordigers van de dertig lidstaten dinsdag de protocollen voor de toetreding van Finland en Zweden. ‘Dit is echt een historisch moment voor Finland, Zweden en de NAVO en onze gezamenlijke veiligheid’, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, vooraleer de vertegenwoordigers de protocollen ondertekenen. ‘Vandaag zullen we de toetredingsprotocollen formeel ondertekenen. Dit markeert de start van het ratificatieproces.’

Stoltenberg bracht in herinnering dat Finland en Zweden zowat een maand geleden officieel hun brieven met een toetredingsverzoek hadden overhandigd. ‘Er waren veiligheidsbezorgdheden, die moesten worden aangepakt’, zei hij ook, over de tegenkanting van Turkije. ‘Zoals we altijd doen binnen de NAVO, hebben we een gemeenschappelijke basis gevonden.’

De ondertekening van de protocollen gebeurt in aanwezigheid van de Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto en de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde. Beide ministers benadrukten dat hun landen zullen bijdragen tot de veiligheid van alle NAVO-lidstaten. Vooraleer de protocollen van kracht worden, moeten de lidstaten die dus nog ratificeren. Dat gebeurt vaak door het nationale parlement. Naar schatting kan het nog zes tot acht maanden duren, vooraleer Finland en Zweden daadwerkelijk lid zijn van het bondgenootschap. In België stemde de ministerraad vrijdag al in met de toetreding. Nu is nog parlementaire goedkeuring nodig. 

Turkije beschuldigde beide landen ervan steun te bieden aan de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en de Koerdische militie in Syrië, YPG. Finland en Zweden ontkenden dat. Een doorbraak kwam er aan de vooravond van de NAVO-top vorige week in Madrid. De drie landen kwamen tot een memorandum, waarin ze beloofden te zullen samenwerken in de strijd tegen terrorisme. Dat omvat uitleveringsakkoorden en beloftes om een einde te maken aan wapenembargo’s.

Nadat Turkije zijn verzet had laten varen, konden de lidstaten vorige week woensdag op de NAVO-top het pad effenen voor de toetreding van Finland en Zweden tot hun bondgenootschap. Die toetreding is een rechtstreeks gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne.  Turkije waarschuwde de twee landen wel dat ze zich aan de afspraken uit het vorige week overeengekomen memorandum moeten houden. Zoniet, zou Ankara alsnog hun toetreding tegenhouden, zei minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu maandag nog.

Partner Content