Het is alweer negentien maanden geleden dat Robert Mueller, de voormalig FBI-baas, werd aangesteld door de vice-minister van Justitie Rod Rosenstein. In die tijd klaagde hij onder andere dertien Russische individuen en drie Russische bedrijven aan voor inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, door een campagne die grotendeels via Facebook plaatsvond. Dat er sprake was van inmenging in de verkiezingen, staat inmiddels vast. De vraag die nog openstaat is of de Trump-campagne daar weet van had en/of aan meewerkte, en zo ja, wat de mogelijke motieven daarvoor waren.
...