Aan de hand van een vragenlijst in 2008 en 2018 werden de veranderende opvattingen in beeld gebracht.

Daaruit blijkt dat het percentage mensen dat het eens is met de stelling dat 'verhalen over opwarming van de aarde overdreven zijn', meer dan gehalveerd is. Het zou gedaald zijn van 24 procent naar 11 procent. Tegelijkertijd zegt nu bijna 58 procent van de bevolking zich grote zorgen te maken over de opwarming van de aarde, wat meer dan dubbel zoveel is als tien jaar geleden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat twijfel over de vraag of de aarde opwarmt onder alle lagen van de bevolking is afgenomen, zij het iets sterker bij hoger opgeleiden.

Verder wijst NRC Handelsblad er ook op dat ook bij aanhangers van partijen die sceptisch zijn over de noodzaak van klimaatbeleid, de twijfel over klimaatverandering sterk is afgenomen.

Aan de hand van een vragenlijst in 2008 en 2018 werden de veranderende opvattingen in beeld gebracht.Daaruit blijkt dat het percentage mensen dat het eens is met de stelling dat 'verhalen over opwarming van de aarde overdreven zijn', meer dan gehalveerd is. Het zou gedaald zijn van 24 procent naar 11 procent. Tegelijkertijd zegt nu bijna 58 procent van de bevolking zich grote zorgen te maken over de opwarming van de aarde, wat meer dan dubbel zoveel is als tien jaar geleden.Uit het onderzoek blijkt verder dat twijfel over de vraag of de aarde opwarmt onder alle lagen van de bevolking is afgenomen, zij het iets sterker bij hoger opgeleiden.Verder wijst NRC Handelsblad er ook op dat ook bij aanhangers van partijen die sceptisch zijn over de noodzaak van klimaatbeleid, de twijfel over klimaatverandering sterk is afgenomen.