Volgens sommige bronnen zou de 41-jarige Hamza met enkele bondgenoten een staatsgreep hebben voorbereid. Op berichten dat Hamza onder huisarrest geplaatst werd, reageerde de legertop ontkennend. Enkele uren daarna echter liet de man zelf in een videoboodschap weten dat hij wel degelijk onder huisarrest geplaatst is. In de video, door de advocaat van Hamza aan de BBC overhandigd, beschuldigt de voormalige kroonprins de leiders van het land ervan corrupt en incompentent te zijn.

'Corruptie en incompetentie'

'Ik heb deze ochtend bezoek gekregen van de stafchef van het leger. Hij informeerde me dat ik niet buiten mag komen of communiceren met anderen of mag samenkomen met anderen, want bij vorige vergaderingen waar ik aanwezig was, werd er kritiek geuit op de regering of de koning', aldus Hamza, die benadrukte dat hij niet zelf beschuldigd wordt van het uiten van kritiek. Toch voegde hij eraan toe dat hij niet zelf verantwoordelijk is voor 'het falende beleid, de corruptie en de incompetentie die al 15 tot 20 jaar welig tiert binnen de overheidsstructuren, en die alleen maar erger wordt. Ik ben niet verantwoordelijk voor het gebrek aan vertrouwen van de mensen in de instituties.' Een legerwoordvoerder liet ook nog weten dat 'onderzoek ertoe geleid heeft dat verschillende hooggeplaatste figuren opgepakt werden'.

Hamza was kroonprins van 1999 tot 2004, toen Abdullah hem als troonopvolger verving door zijn eigen zoon.

Volgens sommige bronnen zou de 41-jarige Hamza met enkele bondgenoten een staatsgreep hebben voorbereid. Op berichten dat Hamza onder huisarrest geplaatst werd, reageerde de legertop ontkennend. Enkele uren daarna echter liet de man zelf in een videoboodschap weten dat hij wel degelijk onder huisarrest geplaatst is. In de video, door de advocaat van Hamza aan de BBC overhandigd, beschuldigt de voormalige kroonprins de leiders van het land ervan corrupt en incompentent te zijn.'Ik heb deze ochtend bezoek gekregen van de stafchef van het leger. Hij informeerde me dat ik niet buiten mag komen of communiceren met anderen of mag samenkomen met anderen, want bij vorige vergaderingen waar ik aanwezig was, werd er kritiek geuit op de regering of de koning', aldus Hamza, die benadrukte dat hij niet zelf beschuldigd wordt van het uiten van kritiek. Toch voegde hij eraan toe dat hij niet zelf verantwoordelijk is voor 'het falende beleid, de corruptie en de incompetentie die al 15 tot 20 jaar welig tiert binnen de overheidsstructuren, en die alleen maar erger wordt. Ik ben niet verantwoordelijk voor het gebrek aan vertrouwen van de mensen in de instituties.' Een legerwoordvoerder liet ook nog weten dat 'onderzoek ertoe geleid heeft dat verschillende hooggeplaatste figuren opgepakt werden'. Hamza was kroonprins van 1999 tot 2004, toen Abdullah hem als troonopvolger verving door zijn eigen zoon.