Gedaan met de carrousel. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen niet langer in een andere EU-lidstaat onderduiken om hun uitwijzing te voorkomen. Het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn het eens geworden om informatie voortaan onmiddellijk te delen tussen politie, gerecht en grensbeambten. Dat maakt het voor asielzoekers onmogelijk om nog elders een nieuwe procedure op te starten.

Er is nog een bijkomend voordeel: voortaan kunnen de lidstaten nagaan of de uitgewezene werkelijk vertrokken is. Europees parlementslid Jeroen Lenaers van de Europese Volkspartij (EVP): 'Het was toch bizar dat we mensen een terugkeerbesluit geven, maar geen instrument hebben om na te gaan of ze echt weg zijn. Nu krijgt elk land gegevens over wie de buitengrenzen van de EU overschrijdt, en weten we nauwgezet wie Europa wel of niet verlaten heeft'.

Het zou drama's zoals met de kleine Mawda vermijden. Doorwijkelingen hebben lak aan asielaanvragen en grenzen, ze willen zo snel mogelijk naar Groot-Brittanië, zelfs als ze ettelijke keren na elkaar opnieuw de grens zijn overgezet. Dat wordt nu in kaart gebracht en in de EU gedeeld.

Het zogenaamde SIS (Schengen Informatiesysteem) wordt nu al 4 miljard keer per jaar geraadpleegd. Het vormt de hoeksteen van de samenwerking tussen de Europese politiediensten en gerechtelijke instanties. Het verhoogt ook de buitengrensbewaking. Ook daar komt de aanscherping van de Schengenakkoorden ter hulp. Europol zal altijd op de hoogte gebracht worden als bij controle een naam in verband is gebracht met terreur of terrorisme. Nu kunnen ook jihadgangers, geradicaliseerden, of vermiste kinderen in de gegevensbank worden opgenomen. Het recente drama in Luik bewijst de noodzaak van die uitbreiding.

Onderzoeksdaden naar terreur of vermissing zullen automatisch naar elke Schengenstaat worden doorgestuurd. Tot nu gebeurde dat alleen op aanvraag. Ten slotte komt er een harmonisering van de lijsten met mensen buiten de EU, die vanwege hun migratie-afwijzing of betrokkenheid bij misdaden de toegang tot de Unie is ontzegd.

Gedaan met de carrousel. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen niet langer in een andere EU-lidstaat onderduiken om hun uitwijzing te voorkomen. Het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn het eens geworden om informatie voortaan onmiddellijk te delen tussen politie, gerecht en grensbeambten. Dat maakt het voor asielzoekers onmogelijk om nog elders een nieuwe procedure op te starten.Er is nog een bijkomend voordeel: voortaan kunnen de lidstaten nagaan of de uitgewezene werkelijk vertrokken is. Europees parlementslid Jeroen Lenaers van de Europese Volkspartij (EVP): 'Het was toch bizar dat we mensen een terugkeerbesluit geven, maar geen instrument hebben om na te gaan of ze echt weg zijn. Nu krijgt elk land gegevens over wie de buitengrenzen van de EU overschrijdt, en weten we nauwgezet wie Europa wel of niet verlaten heeft'. Het zou drama's zoals met de kleine Mawda vermijden. Doorwijkelingen hebben lak aan asielaanvragen en grenzen, ze willen zo snel mogelijk naar Groot-Brittanië, zelfs als ze ettelijke keren na elkaar opnieuw de grens zijn overgezet. Dat wordt nu in kaart gebracht en in de EU gedeeld.Het zogenaamde SIS (Schengen Informatiesysteem) wordt nu al 4 miljard keer per jaar geraadpleegd. Het vormt de hoeksteen van de samenwerking tussen de Europese politiediensten en gerechtelijke instanties. Het verhoogt ook de buitengrensbewaking. Ook daar komt de aanscherping van de Schengenakkoorden ter hulp. Europol zal altijd op de hoogte gebracht worden als bij controle een naam in verband is gebracht met terreur of terrorisme. Nu kunnen ook jihadgangers, geradicaliseerden, of vermiste kinderen in de gegevensbank worden opgenomen. Het recente drama in Luik bewijst de noodzaak van die uitbreiding.Onderzoeksdaden naar terreur of vermissing zullen automatisch naar elke Schengenstaat worden doorgestuurd. Tot nu gebeurde dat alleen op aanvraag. Ten slotte komt er een harmonisering van de lijsten met mensen buiten de EU, die vanwege hun migratie-afwijzing of betrokkenheid bij misdaden de toegang tot de Unie is ontzegd.