Ludo De Brabander

‘Het rechtse opbod rond migratie loopt steeds verder uit de hand’

Ludo De Brabander Woordvoerder van Vrede vzw

Ludo De Brabander van Vrede vzw reageert op het nieuws dat nu asielzoekers uit de Palestijnse Gazastrook niet meer automatisch erkend worden, minister Maggie De Block (Open VLD) met het idee speelt om de dossiers van reeds erkende vluchtelingen uit die regio te herbekijken en hen mogelijk terug te sturen.

De situatie in Gaza zou ‘niet meer voor iedereen precair’ zijn, zo oordeelt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Vroeger kregen Gazanen systematisch asiel aangeboden, nu heeft het CGVS zijn richtlijnen aangepast. Straffer nog: minister Maggie De Block (Open VLD) overweegt zelfs om de dossiers van reeds erkende vluchtelingen uit die regio te herbekijken en hen mogelijk terug te sturen.

Het rechtse opbod rond migratie loopt steeds verder uit de hand.

Het rechtse opbod rond migratie loopt altijd maar verder uit de hand. Het is onbegrijpelijk dat Gaza, een oorlogszone die door Israël compleet is afgesloten van de buitenwereld, nu plots blijkbaar als veilig genoeg wordt gezien om deze asielaanvragen te weigeren en zelfs mensen terug te sturen.

Volgens de Verenigde Naties (VN) dreigt de situatie in Gaza tegen 2020 ‘onleefbaar’ te worden. Sinds de laatste brutale oorlog van 2014, toen heel wat economische infrastructuur is vernietigd, is het bruto binnenlands product volgens de Wereldbank gedaald met 15%.

De al elf jaar aanhoudende Israëlische illegale blokkade heeft er daarnaast voor gezorgd dat de werkloosheid vorig jaar 44% bedroeg, onder jongeren opliep tot 62% en bijna 72% bereikte voor vrouwen. Het collectief straffen van een hele bevolking door het opleggen van een blokkade van deze grootteorde is een inbreuk op artikel 33 van de Geneefse Conventies en een oorlogsmisdaad. Maar België en de Europese kijken liever de andere kant op en houden zich muisstil.

Volgens de VN is verder meer dan 70% van de bevolking afhankelijk van humanitaire hulp en leeft 47% in voedselonveiligheid. Het leidingwater is ongeschikt voor menselijke consumptie. Door het tekort aan brandstof is er onvoldoende elektriciteit. Tot voor kort was er maar een paar uur elektriciteit per dag en lagen de waterzuiveringsinstallaties stil. De zee werd een open riool en een haard van besmettelijke ziektes. Nagenoeg de helft van de aanvragen voor medische verzorging buiten de Gazastrook wordt door Israël geweigerd. Elke week vallen er gewonden en doden als gevolg van het brutale militaire optreden van het Israëlische leger.

De situatie in Gaza is geen natuurramp maar een ‘man-made disaster’ die makkelijk kon voorkomen worden als de Europese Unie (als belangrijkste handelspartner van Israël) de mensenrechten ernstig zou nemen. De Unie heeft decennialang geweigerd om haar verantwoordelijkheid te nemen en de Israëlische oorlogs-, bezettings-, roofbouw-, en kolonisatiepolitiek een halt toe te roepen. Op verschillende vlakken zoals onderzoek en ontwikkeling, wapenhandel of bij de organisatie van het Eurovisiesongfestival werkt de Europese Unie vandaag samen met een staat die zich deze zomer nog officieel als apartheidsstaat heeft laten kenmerken met een nieuwe basiswet die het volledige zelfbeschikkingsrecht enkel aan de joodse bevolking van Israël voorbehoudt.

Sinds de wekelijkse protestacties in Gaza die het recht op terugkeer eisen (70% van de bevolking is vluchteling) en eisen dat er een einde komt aan de blokkade vallen er wekelijks tientallen doden en gewonden. De afgelopen acht maand zijn er 254 doden gevallen, van wie het grootste deel ongewapende manifestanten vermoord door Israëlische scherpschutters. Daarnaast vielen er ook meer dan 12.000 gewonden, de helft van deze gewonden hadden schotwonden.

Dit is geen ordehandhaving, maar een politiek van shoot to kill. Niet alleen manifestanten zijn het slachtoffer. Vissers worden geregeld aangevallen, verwond of gedood, zien hun boten geënterd en hun materiaal vernietigd worden. Ter illustratie: sinds begin dit jaar hebben Israëlische troepen 291 aanvallen op vissers uitgevoerd – 288 met scherpe munitie – waarbij twee vissers zijn gedood, 17 vissers verwond werden en 66 vissers gearresteerd werden. 21 vissersboten zijn daarbij in beslag genomen.

De vissers worden hard aangepakt omdat ze hun activiteiten niet zouden beperken tot de overbeviste en vervuilde bufferzone die kan variëren van 3 tot 6 zeemijl. Ook op land – aan Palestijnse kant – hanteert Israël een bufferzone van 300 à 500 meter. Het gaat om verboden gebied (access restricted areas) waar geregeld gewone burgers, landbouwers en spelende minderjarigen worden beschoten.

Daarnaast voeren Israëlische gevechtsvliegtuigen met de regelmaat van de klok luchtbombardementen uit waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen militaire en burgerdoelwitten.

Vorig jaar was ik ter plaatse getuige van de mensonterende omstandigheden die heersen in deze openluchtgevangenis. Ik kan me voorstellen dat het CGVS onder zware politieke druk staat om zoveel mogelijk mensen te weigeren, desnoods blijkbaar op basis van valse, slechte of onvoldoende informatie. Maar misschien moet het CGVS eens proberen een bezoek te brengen aan de regio om aan den lijve te ervaren hoe onleefbaar Gaza is geworden. Dat is niet evident want Israël laat geen pottenkijkers toe, laat staan dat Israël teruggestuurde Gazanen zou verwelkomen.

Wat Maggie De Block betreft kan ik alleen maar zeggen dat het een schande is dat ze zich zo laat opzwepen door extreemrechts.

Wat Maggie De Block betreft kan ik alleen maar zeggen dat het een schande is dat ze zich zo laat opzwepen door extreemrechts. Als de minister geen Gazaanse vluchtelingen meer wil, dan moet ons land en de Europese Unie het gedoogbeleid tegenover de Israëlische bezetting, kolonisatie en oorlogsmisdaden stopzetten. Leg sancties en grote druk op aan Israël, maak duidelijk dat er een rode lijn is overschreden en dat grootschalige mensenrechtenschendingen niet straffeloos kunnen begaan worden. Misschien dat Gaza dan over een paar jaar zelfs een paradijs kan worden waar de landbouw, de economie en de toeristische sector kan opbloeien. De enclave heeft er alle potentieel voor en kan rekenen op een zeer hoogopgeleide jonge bevolking.

Ludo De Brabander is woordvoerder van Vrede vzw en auteur van ‘Oorlog zonder Grenzen’ (EPO, 2016) en ‘het Koerdisch Utopia’ (EPO, 2018). Hij nam in september 2017 deel aan een missie naar de Gazastrook van de Nederlandse humanitaire stichting Kifaia.

Partner Content