Youssef Kobo

‘Gutmenschen blijven immuun voor de verdeel-en-heersstrategie van populisten en religieuze extremisten’

Youssef Kobo Innovatiestrateeg en lid van de Vrijdaggroep

Opiniemaker Youssef Kobo over de term gutmensch: ‘De term wordt te pas en te onpas wordt gebruikt om neerbuigend te doen tegenover burgers die niet meegaan in het hysterische discours over minderheden, moslims en vluchtelingen.’

Waren we nog maar net bekomen van de hele heisa rond de uitspraken over onze ‘superieure samenleving’ van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten, loert er alweer een nieuwe discussie om de hoek die opiniërend Vlaanderen beroert.

Gutmenschen maken het draagvlak voor migratie kapot.’ Dat scandeerde Bart De Wever, de voorzitter van een partij – de N-VA – die zich al jaren profileert door fel tekeer te gaan tegen vluchtelingen en migratie. Door hun naïef discours zouden zogenaamdegutmenschen de intolerantie in onze samenleving voeden.

In de politiek blijkt een totaal gebrek aan zelfbewustzijn eerder een voordeel dan een nadeel. Het zijn volgens De Wever dus de mensen die opkomen voor de vluchtelingen en mensenrechten die de angst voeden voor migratie en niet de politici die dagelijks allerlei doemberichten over vluchtelingen de wereld insturen.

Qua Orwelliaanse Newspeak moeten weinig mensen onderdoen voor de Antwerpse burgervader.

u003cemu003eGutmenschenu003c/emu003e blijven immuun voor de verdeel-en-heersstrategie van populisten.

Maar wie zijn nu die verschrikkelijk gutmenschen die onze samenleving op de helling zetten door hun pathetisch gedweep met mensenrechten en de zwaksten in onze samenleving?

Volgens Maarten Boudry zijn ‘de meeste columnisten’ van De Standaard gutmenschen. Meer nog, uit een soort misplaatste white guilt zouden ze de islam de hand boven het hoofd houden. Dezelfde krant die al jaren een platform biedt aan de pennen van Mia Doornaert, Etienne Vermeersch, Niall Ferguson, Theodore Dalrymple en Tinneke Beeckman durft volgens Boudry geen kritische stemmen aan het bod laten over de islam.

Qua cognitieve dissonantie moeten er weinig onderdoen voor de Gentse filosoof.

De oneliners liggen voor het rapen in een verder uitermate boeiend interview over islam en gutmenschen in Knack waar Maarten Boudry en Tom Naegels de degens kruisen.

Niets zo leerrijk als een interview over moslims zonder moslims die mee aan tafel mogen schuiven. Een oud zeer in onze Vlaamse media, maar dat is dan weer een andere discussie.

Het gegeven doet echter geen afbreuk aan de bijdragen aan het islamdebat van beide heren met wie ik al vaak het genoegen heb gehad in discussie te treden.

Volgens Boudry bestaan er ook zuivere gutmenschen, de overtreffende trap van de normale gutmenschen, denk maar aan Matthias Somers, Ico Maly en John Vandaele. Wat hij daar exact mee bedoelt, komen we echter niet te weten in het interview. Maar we onthouden alvast dat er classificaties zijn binnen de groep mensen die onze samenleving teisteren door hun ongebreideld cultuurrelativsme en eeuwige wegkijken. Het soort figuren dat enkel de gebreken van onze eigen samenleving durft aan te kaarten en wegkijkt wanneer moslims wandaden begaan.

Facts and figures

Elke eerstejaarsstudent sociologie zal u weten te vertellen dat doorheen de geschiedenis elke cultuur, religie en volk er eigen taboes en mythes op nahield. Ook onze superieure samenleving gestoeld op de tradities van de Verlichting – universele mensenrechten, ratio en de wetenschappelijke methode – zit wars van de taboes en mythes.

De gemiddelde deelnemer aan het islamdebat in Vlaanderen veronderstelt zo bijvoorbeeld nogal snel dat er een imminente dreiging uitgaat van de zes procent landgenoten die het islamitische geloof aanhangt. Want, zo stelt men, de islam is in se gewelddadig en kan daarom nooit samengaan met onze vredelievende democratie gebaseerd op de verheven waarden van de Verlichting. Ook zou het merendeel van alle terreuraanslagen wereldwijd gepleegd worden door moslims.

Maar klopt dat wel? Zijn wij werkelijk zo schuldig? Wie de clichés even laat voor wat ze zijn en zich beroept op de facts and figures krijgt een compleet ander beeld te zien.

Professor Naveed S. Sheikh onderzocht enkele jaren geleden welke beschaving doorheen de geschiedenis het meeste bloed aan de handen heeft. Hij deelde de wereld op in zeven cultuurblokken op – Westerse, Communistische, Chinese, Boedhistische, Inheemse, Islamitische en Indische beschaving – en onderzocht daarop de 3000 bloedigste oorlogen en gewelddaden die tussen het jaar 0 en 2008 plaatsvonden. Van de zeven beschavingen kwam onze Westerse beschaving op de eerste plaats uit met een geschat aantal van tussen de 449 en 708 miljoen dodelijke slachtoffers. De Islamitische beschaving kwam op de zesde plaats uit met een geschat aantal van 31 miljoen dodelijke slachtoffers.

Verder blijkt uit onderzoek van Noam Chomsky en Andre Vltchek dat dat meer dan 55 miljoen mensen het leven hebben gelaten tussen 1945-2013 ten gevolge van Westers interventionisme. Wie zich waagt aan het Terror Per Capita onderzoek van Michael Jetter en David Stadelmann (2017) ondekt dan weer dat islamitische terreurgroepen verantwoordelijk zijn voor slechts 20% van de terreuraanslagen die wereldwijd gepleegd zijn sinds 9/11. Dit terwijl 23% van de wereldbevolking zich identificeert als moslim.

u003cemu003eGutmenschenu003c/emu003e zijn zij die werkelijk onze normen en waarden verdedigen tegen populisten die ‘onze normen en waarden’ scanderen terwijl ze aan de poten van onze rechtstaat zagen.

Superieur

Dat onze liberale democratie gestoeld op de rechtstaat de beste samenlevingsvorm is die de mensheid tot nu toe heeft voortgebracht en dat religieuze extremisten overal dood en verderf zaaien behoeft geen betoog.

Wie echter blijft beweren dat enkel moslims terreuraanslagen plegen, dat de islam inherent gewelddadig is en dat liberale democratieën geen bloed aan hun handen hebben, doet de waarheid geweld aan. En pleegt daarmee ook een aanslag op enkele fundamenten van de Verlichting, hetzij de rede en de zelfkritiek.

Gutmenschen is één van de meest recente alt-right termen die – net als fake news – haar weg naar het maatschappelijke debat heeft gevonden. Het is een term die te pas en te onpas wordt gebruikt om neerbuigend te doen tegenover burgers die niet meegaan in het hysterische discours over minderheden, moslims en vluchtelingen.

Gutmenschen zijn zogenaamde naïevelingen die moeilijk doen wanneer een zoveelste politicus een voorstel lanceert dat regelrecht indruist tegen onze rechtstaat. Het zijn burgers die nog geloven dat alle landgenoten gelijkwaardig zijn en dat je mensenrechten niet à la carte kunt toepassen of afnemen.

Het zijn zij die immuun blijven voor de verdeel-en-heersstrategie van populisten en religieuze extremisten. Het zijn zij die werkelijk onze normen en waarden verdedigen tegen populisten die ‘onze normen en waarden’ scanderen terwijl ze aan de poten van onze rechtstaat zagen.

Partner Content