Volgens het Stabiliteits- en Groeipact moeten de Europese landen hun begroting in evenwicht houden, en mogen ze een eventueel tekort niet hoger dan 3% van het bbp laten oplopen. De schuldgraad moet onder de drempel van 60% gehouden worden. Landen die zich niet aan die normen houden, worden verondersteld hun begroting te saneren. Hardleerse lidstaten kunnen onder streng Europees toezicht komen. Tijdens de financiële crisis werden de regels nog strenger gemaakt.

Maar van deze regels wil Frankrijk dus af. Om de economische schok van de coronacrisis op te vangen, werd de toepassing ervan in de koelkast gestopt en daar mogen ze wat Parijs betreft ook blijven. "We kunnen ons niet voorstellen hetzelfde Pact opnieuw te implementeren", zei staatssecretaris Beaune dinsdag. "Hebben we begrotingsregels nodig? Zeker. Maar moeten die worden herzien. Ook zeker."

Frankrijk is misschien wel de slechtste leerling van de Europese klas als het op het indienen van een begroting in evenwicht aankomt. De laatste keer dat Parijs geen tekort liet optekenen, is geleden van... de jaren zeventig.

Volgens het Stabiliteits- en Groeipact moeten de Europese landen hun begroting in evenwicht houden, en mogen ze een eventueel tekort niet hoger dan 3% van het bbp laten oplopen. De schuldgraad moet onder de drempel van 60% gehouden worden. Landen die zich niet aan die normen houden, worden verondersteld hun begroting te saneren. Hardleerse lidstaten kunnen onder streng Europees toezicht komen. Tijdens de financiële crisis werden de regels nog strenger gemaakt. Maar van deze regels wil Frankrijk dus af. Om de economische schok van de coronacrisis op te vangen, werd de toepassing ervan in de koelkast gestopt en daar mogen ze wat Parijs betreft ook blijven. "We kunnen ons niet voorstellen hetzelfde Pact opnieuw te implementeren", zei staatssecretaris Beaune dinsdag. "Hebben we begrotingsregels nodig? Zeker. Maar moeten die worden herzien. Ook zeker." Frankrijk is misschien wel de slechtste leerling van de Europese klas als het op het indienen van een begroting in evenwicht aankomt. De laatste keer dat Parijs geen tekort liet optekenen, is geleden van... de jaren zeventig.