De voorgestelde wijzigingen zouden het eenvoudiger moeten maken voor reizigers om een visum te bekomen om Europa te bezoeken. De Europese Commissie hoopt zo dat de toeristische industrie en handel voordelen zullen ondervinden. Maar de voorgestelde wijzigingen gaan verder dan dat en houden onder andere ook een hogere kostprijs in en een snellere aanvraagprocedure.

In dit tijdperk van mondiale mobiliteit willen we reizen vergemakkelijken voor personen die naar de Europese Unie komen als toerist, om zaken te doen of voor een familiebezoek.

Dimitris Avramopoulos, Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap

In een opiniestuk verschenen op Knack.be zegt Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap Dimitris Avramopoulos dat de Europese Commissie 'in dit tijdperk van mondiale mobiliteit' reizen wil 'vergemakkelijken voor personen die naar de Europese Unie komen als toerist, om zaken te doen of voor een familiebezoek'.

De voorgestelde wijzigingen van de zogenaamde Visumcode vormen de eerste stap van de herziening van het gemeenschappelijk visumbeleid van de Europese Unie. In het voorjaar volgt een voorstel voor het moderniseren van het Visuminformatiesysteem (VIS). Dat voorstel zal onder meer verplichte controles van visumaanvragen aan de hand van veiligheids- en migratiedatabanken omvatten, evenals maatregelen die zorgen voor een vlottere verbinding van het VIS met andere databanken.

Wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen bestaan uit vier elementen:

  1. De procedure wordt sneller en meer flexibel. De termijn waarbinnen over een visumaanvraag moet worden beslist, wordt teruggebracht van 15 naar 10 dagen. Reizigers zullen vanaf zes maanden vóór hun reis een visum kunnen aanvragen (deze termijn is nu nog drie maanden). Ook zullen zij hun aanvraag online kunnen invullen en elektronisch kunnen ondertekenen.
  2. Voor meervoudige visa zullen geharmoniseerde regels gelden om visumshoppen (mensen die meerdere ambassades afgaan om ergens een visum te bemachtigen) krachtiger tegen te gaan en om de lidstaten en frequente reizigers tijd en kosten te besparen. Meervoudige visa zullen worden afgegeven aan mensen die regelmatig reizen en een gunstig visumverleden hebben. Deze visa zullen een geldigheidsduur hebben van één tot vijf jaar, waarbij de toegekende geldigheidsduur geleidelijk toeneemt. Er zal zorgvuldig en herhaaldelijk worden gecontroleerd of de reizigers aan de inreisvoorwaarden voldoen.
  3. Om toeristische reizen van korte duur te vergemakkelijken, moeten de lidstaten direct aan de land- en zeebuitengrenzen visa voor één binnenkomst kunnen afgeven op grond van tijdelijke, seizoensgebonden regelingen waarbij strikte voorwaarden gelden. Deze visa zijn alleen in de lidstaat van afgifte geldig, voor een verblijf van maximaal zeven dagen.
  4. Er komen extra middelen voor meer veiligheid door de kostprijs van aanvragen hoger te maken. Omdat de kosten voor de verwerking van visumaanvragen de afgelopen jaren volgens de Commissie sterk zijn toegenomen, zal de kostprijs worden verhoogd van 60 naar 80 euro. Deze beperkte stijging (de eerste sinds 2006) moet er volgens de Commissie voor zorgen dat de lidstaten wereldwijd voldoende consulair personeel kunnen blijven inzetten, en dat ook de veiligheidsscreening kan worden verbeterd en de IT-apparatuur en software kunnen worden geüpgraded.

Hefboom voor migratiebeleid

De Commissie wil de hervorming ook aanwenden om het visumbeleid als hefboom in te zetten in het migratiebeleid. Ze bepleit een nieuw mechanisme, met strengere voorwaarden voor de behandeling van visa voor onderdanen van landen die onvoldoende meewerken bij de terugname van illegale migranten. Ze zouden bijvoorbeeld meer moeten betalen, meer documenten moeten aanleveren, langer moeten wachten op een beslissing en visa van kortere duur krijgen. In een eerste fase zou zo'n verstrengd regime diplomaten en andere speciale categorieën reizigers kunnen treffen, in een tweede fase zouden alle onderdanen van dat land ermee geconfronteerd worden.

De voorgestelde wijzigingen zouden het eenvoudiger moeten maken voor reizigers om een visum te bekomen om Europa te bezoeken. De Europese Commissie hoopt zo dat de toeristische industrie en handel voordelen zullen ondervinden. Maar de voorgestelde wijzigingen gaan verder dan dat en houden onder andere ook een hogere kostprijs in en een snellere aanvraagprocedure.In een opiniestuk verschenen op Knack.be zegt Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap Dimitris Avramopoulos dat de Europese Commissie 'in dit tijdperk van mondiale mobiliteit' reizen wil 'vergemakkelijken voor personen die naar de Europese Unie komen als toerist, om zaken te doen of voor een familiebezoek'.De voorgestelde wijzigingen van de zogenaamde Visumcode vormen de eerste stap van de herziening van het gemeenschappelijk visumbeleid van de Europese Unie. In het voorjaar volgt een voorstel voor het moderniseren van het Visuminformatiesysteem (VIS). Dat voorstel zal onder meer verplichte controles van visumaanvragen aan de hand van veiligheids- en migratiedatabanken omvatten, evenals maatregelen die zorgen voor een vlottere verbinding van het VIS met andere databanken.De voorgestelde wijzigingen bestaan uit vier elementen:De Commissie wil de hervorming ook aanwenden om het visumbeleid als hefboom in te zetten in het migratiebeleid. Ze bepleit een nieuw mechanisme, met strengere voorwaarden voor de behandeling van visa voor onderdanen van landen die onvoldoende meewerken bij de terugname van illegale migranten. Ze zouden bijvoorbeeld meer moeten betalen, meer documenten moeten aanleveren, langer moeten wachten op een beslissing en visa van kortere duur krijgen. In een eerste fase zou zo'n verstrengd regime diplomaten en andere speciale categorieën reizigers kunnen treffen, in een tweede fase zouden alle onderdanen van dat land ermee geconfronteerd worden.