EVP verwerpt voorstellen over natuurherstel en pesticiden van Europese Commissie

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. © Getty

De Europese Volkspartij (EVP) spreekt zich uit tegen twee speerpunten van het milieubeleid van de Europese Commissie van partijgenote Ursula von der Leyen. De koepelpartij van christendemocraten en conservatieven verwerpt zowel het voorstel voor de inperking van het gebruik van pesticiden als de natuurherstelwet, zo blijkt uit een resolutie die vrijdag op een partijbijeenkomst in München is goedgekeurd.

In de resolutie profileert de EVP, waarbij de CD&V is aangesloten, zich als ‘de stem en verdediger van de Europese boeren en plattelandsgemeenschappen’. De partij beaamt dat het gebruik van pesticiden en meststoffen ingeperkt moet worden. ‘Maar dit is niet het moment om de voedselzekerheid in Europa in gevaar te brengen. Daarom verwerpen we het voorstel over het duurzame gebruik van pesticiden omdat de reductiedoelstellingen eenvoudigweg niet haalbaar zijn en omdat het voorstel landbouwers geen levensvatbare alternatieven aanbiedt’, zo luidt het.

Ook de natuurherstelwet vindt geen genade in de ogen van de EVP, die zich ‘krachtig verzet tegen het doel om 10 procent van de landbouwgrond uit productie te halen’.  De partij wijst erop dat de uitvoering van de bestaande natuurwetgeving ‘in te veel regio’s en lidstaten heeft geleid tot een bureaucratische nachtmerrie’, die de voedselzekerheid, de productie van hernieuwbare energie en cruciale infrastructuur in gevaar brengt. Ze vraagt de Commissie om eerst deze impasse te doorbreken. 

‘Grondige wijzigingen’

Met die stellingnames zet de EVP zich af tegen sleutelteksten van het milieubeleid van de Commissie van voorzitter Ursula von der Leyen. Het team van Von der Leyen, die zelf tot de EVP behoort, heeft bijna een jaar geleden voorgesteld om het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren. De natuurherstelwet heeft dan weer tot doel om 20 procent van de Europese natuur tegen 2030 te herstellen. De Commissie houdt staande dat de voorstellen net dienen om de voedselbevoorrading te vrijwaren. 

De voorstellen moeten goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. In meerdere lidstaten, waaronder ook België, weerklonk de voorbije weken al de roep om grondige bijsturingen van de natuurherstelwet. In het Europees Parlement levert de EVP de grootste fractie. Het Nederlandse parlementslid Esther de Lange diende al een amendement in om de tekst in zijn geheel te verwerpen, andere amendementen sturen aan op grondige wijzigingen.

‘Niemand, ook CD&V, stelt de zin van deze wetgeving in vraag, maar ze laat te weinig ruimte om tot pragmatische oplossingen te komen(, legt Tom Vandenkendelaere (CD&V) uit.
Het Europees Parlement debatteert woensdag in Straatsburg over de rol van de landbouw in de groene transitie en de strijd tegen klimaatverandering.

Partner Content