EU en China willen ondanks spanningen blijven samenwerken

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis en Chinees vicepremier He Lifeng © Getty

Ondanks de Chinese onvrede over het Europese onderzoek naar de subsidiëring van Chinese elektrische auto’s willen beide handelsgrootmachten de macro-economische dialoog hervatten en op verschillende terreinen nauwer gaan samenwerken. Dat bleek maandag tijdens een bezoek van Eurocommissaris voor Handel Valdis Dombrovskis aan China.

‘We treffen elkaar in een tijd van toenemende geopolitieke spanningen en een toenemend risico op wereldwijde marktfragmentatie’, zei Dombrovskis na afloop van zijn overleg met de Chinese vicepremier He Lifeng. ‘Hoewel de Europese economie opmerkelijke veerkracht heeft getoond, blijven de bredere economische trends onderworpen aan tal van risico’s en uitdagingen. De economische prestaties van China zijn belangrijk, ook voor de wereldeconomie. Daarom willen we onze dialoog over macro-economische aangelegenheden hervatten.’

China meldde een zestal dossiers waarin beide partijen overeenkwamen om nauwer samen te werken. Zo is Peking volgens He Lifeng bereid om meer Europese landbouwproducten en levensmiddelen te importeren. Gehoopt wordt dat de EU in ruil de uitvoer van hightechproducten naar China opnieuw mogelijk maakt. Beide partijen toonden ook de intentie om nauwer samen te werken in de financiële sector, door bijvoorbeeld financiële instellingen toe te laten te investeren op elkaars markten. 

Het betekent niet dat alle plooien gladgestreken zijn. Minder dan twee weken geleden had de Europese Commissie aangekondigd een onderzoek te openen naar de staatssteun voor de productie van elektrische auto’s in China. De Commissie vermoedt dat de Chinezen de markt verstoren door hun productie dermate te subsidiëren dat ze hun auto’s tegen goedkopere prijzen op de Europese markt kunnen slijten.

De aankondiging ontlokte boze reacties in Peking. ‘China heeft nogmaals zijn ongenoegen uitgesproken over het plan van de EU om een antidumpingonderzoek te openen’, bevestigde He Lifeng. Hij riep de Europeanen op om hun markten open te houden. Dat zal volgens de vicepremier ten goede komen aan de Europese consumenten en de groene transitie. 

Dombrovskis van zijn kant stelde in een toespraak aan de Tsinghua-universiteit in Peking dan weer de Chinese houding ten aanzien van de Russische invasie van Oekraïne aan de kaak. Hij wees erop dat territoriale integriteit steeds een basisprincipe van de Chinese diplomatie is geweest. ‘Daarom is de houding van China zo moeilijk te begrijpen voor ons, omdat de oorlog van Rusland tegen Oekraïne de basisprincipes van China schendt.’

De Eurocommissaris lanceerde ook een oproep aan China om Rusland te overtuigen om de uitvoer van Oekraïens graan via de Zwarte Zee opnieuw mogelijk te maken.  Dombrovskis toonde zich ook ongerust over de politisering van het handelsbeleid en de negatieve impact op Europese bedrijven die in China investeren. Dat vertaalt zich volgens hem in minder transparantie, een ongelijke toegang tot openbare aanbestedingen en discriminerende normen en veiligheidsvereisten. De commissaris citeerde onder meer de nieuwe versie van de antispionagewet en de nieuwe wet op buitenlandse relaties ‘die ons zakenmilieu grote zorgen baren’.

Partner Content