Goed nieuws voor onze schatkist: België gaat een aantal verdwenen miljoenen rekupereren. Het gaat om geld dat door de fiscus onterecht was uitbetaald aan buitenlandse pensioenfondsen, die een teruggave van roerende voorheffing hadden gevraagd. Pas toen het al te laat was, bleek dat die pensioenfondsen daar eigenlijk geen recht op hadden.
...