Uit een document, waarvan de geheimhoudingsplicht recentelijk is opgeheven, blijkt dat de Amerikaanse CIA betrokken was bij de omverwerping van de regering van premier Mohammed Mossadeq in Iran in 1953. Het document is gepubliceerd door het onderzoekscentrum van het Nationaal veiligheidsarchief, melden verschillende Amerikaanse media.

"De militaire coup die de regering van Mossadeq en zijn Nationale Front ten val bracht, is uitgevoerd onder leiding van de CIA als een onderdeel van de buitenlandse politiek", staat letterlijk te lezen in het document. Bovendien staat zwart op wit dat de operatie was goedgekeurd en ontwikkeld op de hoogste niveaus van de regering.

Nationaliseren van oliemaatschappijen

Hoewel het al een tijdje geen geheim meer is dat de CIA samen met de Britse geheime dienst de Mossadeq ten val bracht, erkent de CIA dit nu voor het eerst. De bekendmaking werd toch onthaald als een verrassing. Lange tijd werd er vanuit gegaan dat alle documenten die betrekking hadden tot de coup vernietigd waren.

In 1951 werd Iran onafhankelijk van Groot-Brittannië en verkoos de bevolking Mohammed Mossadeq op democratische wijze als eerste minister. Al snel nationaliseerde Mossadeq de Westerse oliemaatschappijen in Iran, een beslissing waardoor een conflict losbarstte tussen Iran aan de ene zijde en Groot-Brittannië en de Verenigde Staten aan de andere kant. (AVE)

Uit een document, waarvan de geheimhoudingsplicht recentelijk is opgeheven, blijkt dat de Amerikaanse CIA betrokken was bij de omverwerping van de regering van premier Mohammed Mossadeq in Iran in 1953. Het document is gepubliceerd door het onderzoekscentrum van het Nationaal veiligheidsarchief, melden verschillende Amerikaanse media. "De militaire coup die de regering van Mossadeq en zijn Nationale Front ten val bracht, is uitgevoerd onder leiding van de CIA als een onderdeel van de buitenlandse politiek", staat letterlijk te lezen in het document. Bovendien staat zwart op wit dat de operatie was goedgekeurd en ontwikkeld op de hoogste niveaus van de regering. Nationaliseren van oliemaatschappijenHoewel het al een tijdje geen geheim meer is dat de CIA samen met de Britse geheime dienst de Mossadeq ten val bracht, erkent de CIA dit nu voor het eerst. De bekendmaking werd toch onthaald als een verrassing. Lange tijd werd er vanuit gegaan dat alle documenten die betrekking hadden tot de coup vernietigd waren. In 1951 werd Iran onafhankelijk van Groot-Brittannië en verkoos de bevolking Mohammed Mossadeq op democratische wijze als eerste minister. Al snel nationaliseerde Mossadeq de Westerse oliemaatschappijen in Iran, een beslissing waardoor een conflict losbarstte tussen Iran aan de ene zijde en Groot-Brittannië en de Verenigde Staten aan de andere kant. (AVE)