Eline Strik
Eline Strik
Werkt voor Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum en is woordvoerder van de actiegroep 'Maak Gent TTIP-vrij'
Opinie

03/10/15 om 17:11 - Bijgewerkt om 17:54

'Als politici een TTIP willen, gaan ze ons goed moeten uitleggen waarom'

In Gent verzetten burgers en verenigingen zich tegen het Europese handelsverdrag dat onderhandeld wordt met de VS. 'We laten niet toe dat dit stilzwijgend beslist wordt.'

'Als politici een TTIP willen, gaan ze ons goed moeten uitleggen waarom'

Protest in Brussel tegen het TTIP. © Belga

Het waren spannende avonden in de Gentse gemeenteraad: verschillende kanten beschuldigden elkaar van bangmakerij, overemotionele reacties en het in stand houden van taboes en mythes. Op een serene manier natuurlijk, dat kan niet anders als burgemeester Daniël Termont (SP.A) met de voorzittershamer zwaait.

Wat voor dossier slaagde er in om de harten zo te beroeren? Jawel: Europese handelsverdragen.

Het lijkt nochtans zo'n droge materie. Neem gerust een extra slok koffie om de volgende zin te kunnen uitlezen: TTIP en CETA zijn trans-Atlantische handelsverdragen die de EU wil sluiten met respectievelijk de VS en Canada, waarbij vooral wordt ingezet op het wegwerken van non-tarifaire handelsbelemmeringen.

Delen

'Als politici een TTIP willen, gaan ze ons goed moeten uitleggen waarom'

Saai? Toch niet als ik u vertel dat één van de zaken die op tafel ligt ISDS is. Dat is een schimmige procedure die het bedrijven mogelijk maakt om een arbitragezaak (dus buiten de rechter om) aanhangig te maken tegen een vreemde mogendheid.

Stel het u gerust zo voor: drie advocaten die in een hotelkamertje beslissen over monsterclaims die bedrijven tegen overheden indienen. België ontsnapte recentelijk nipt aan zo'n claim van twee miljard euro die het Chinese Ping An Insurance indiende rond de afhandeling van het Fortisdossier.

ISDS is een sappige kers op de taart die volgens ons gebakken is volgens een verkeerd recept. Want die handelsbelemmeringen bestaan in veel gevallen uit normen die overheden opleggen.

Deels zijn dat heel technische normen, bijvoorbeeld over wat voor stekkers we gebruiken. Daarrond afspraken maken is logisch en moet niet moeilijk zijn.

Het gaat echter ook om normen over wat voor soort producten we op onze markt willen. Dan praten we over veiligheid, gezondheid, milieu... Daarover liggen de normen soms ver uiteen aan beide kanten van de Atlantische oceaan.

Volgens CETA, het Canadese verdrag dat klaar ligt, en volgens de eerste ontwerpteksten van TTIP, het verdrag met de VS dat momenteel onderhandeld wordt, moeten die normen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Daarbij is een speciaal plekje gereserveerd voor big business. Dat mag zijn zegje doen nog voor democratisch verkozen parlementen dat mogen: nieuwe regelgeving mag op geen enkele wijze de trans-Atlantische handel in de weg staan. In ruil daarvoor wordt ons jobs en economische groei beloofd. Over de vraag of die er komen, verschillen de studies die Europese overheden bestelden van mening.

Delen

ISDS is een sappige kers op de taart die volgens ons gebakken is volgens een verkeerd recept

Dat is in een notendop waarom we ons zorgen maken. We, dat zijn burgers die opriepen om Gent een TTIP-vrije gemeente te maken. Duizenden Gentenaars schaarden zich deze zomer achter dat initiatief. De euroscepticus die tijdens het debat opmerkte dat de burger toch geen inbreng heeft in dat Europese verhaal, heeft fundamenteel ongelijk. Dit is een verhaal dat ons allemaal aanbelangt. Het is onze plicht om daarover in dialoog te gaan met onze beleidsmakers. Democratie is voor ons meer dan om de zoveel tijd een bolletje aanduiden.

De vraag blijft wat het effect daarvan is. De Gentse gemeenteraad ging niet in op het voorstel om Gent TTIP-vrij te verklaren. Ondertussen is wel het debat op gang getrokken. In de gemeenteraad, maar ook achter gesloten deuren binnen de partijen. Een goede verstaander zag tijdens de gemeenteraad dat het er achter die gesloten deuren heel wat minder sereen aan toe was gegaan.

Dat debat werd ook gevoerd op straat, met al die Gentenaren die we om hun handtekeningen vroegen. We hebben heel duidelijk laten zien dat we het niet pikken dat dit soort zaken stilzwijgend beslist worden. Als politici een TTIP willen, gaan ze ons goed moeten uitleggen waarom. Ik ben er zeker van dat ze dat nu in Gent wel beseffen.

Wat meer is: alle democratische partijen keurden een resolutie rond TTIP goed. Daarin stelden ze dat dergelijke handelsverdragen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om door de beugel te kunnen. Die voorwaarden zijn sociaal, ecologisch en democratisch van aard.

CETA, het verdrag met Canada, voldoet niet aan die voorwaarden. We kunnen er dan ook enkel maar vanuit gaan dat al die Gentse politici zich met hand en tand zullen verzetten tegen CETA, binnen Gent en Eurocities, binnen hun partijen en in de parlementen.

We gaan ze in de gaten houden.

Onze partners