Al bijna 400 doden bij overstromingen in Niger en Nigeria

Regen © Getty Images
IPS

In Niger en Nigeria zijn al meer dan 150.000 mensen, van wie de helft kinderen, getroffen door aanhoudende overstromingen. En de stortregens zullen naar verwachting nog tot eind deze maand aanhouden.

Al sinds begin juli regent het bijzonder hevig langs de grens tussen beide landen. Dat leidt al weken tot overstromingen in Niger en Nigeria. Die kostten het leven aan meer dan 300 mensen in Nigeria en nog eens 75 mensen in Niger. 

Zo’n 15.000 huizen zijn al weggespoeld of beschadigd. De ontheemde gezinnen vinden opvang bij familieleden of zijn gedwongen om te schuilen in scholen, verlaten gebouwen of geïmproviseerde tenten.

Honger

De getroffen districten gingen al gebukt onder tientallen jaren van conflict, onveiligheid en droogte. Daardoor kenden ze al een van de hoogste niveaus van honger in de regio.

In de Sahel lijden dit jaar al naar schatting 6,3 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan ondervoeding. Nu de overstromingen schade toebrengen aan gewassen en andere voedselbronnen, zal het hongerniveau in Niger en Nigeria waarschijnlijk verergeren, waarschuwt Oxfam.

Cholera

Cholera vormt een bijkomend gevaar, vooral voor kinderen. Alleen al in de staat Borno in Nigeria, zijn meer dan 90 gevallen van cholera gemeld.

‘Gezinnen worden overweldigd door de enorme overstromingen in Niger en Nigeria. Veel mensen hebben nog nooit zo’n verwoesting door de regen gezien’, zegt Ilaria Manunza van Save the Children in Niger. ‘Midden in het plantseizoen worden hun toch al beperkte voedselrantsoenen, bestaansmiddelen, vee en landbouwgrond getroffen.’

Oxfam-rapport: ‘Waar klimaatverandering toeslaat volgt de honger’

In de tien landen waar de klimaatcrisis het hardst toeslaat, is de acute honger de voorbije zes jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd Oxfam-rapport. 

Volgens Oxfam is dat een rechtsreeks gevolg van de opwarming van de aarde. ‘Klimaatverandering is niet langer een tikkende tijdbom, het is een bom die nu in ons gezicht ontploft’, zegt Oxfam-directeur Gabriela Bucher. ‘Extreem weer zoals droogte, cyclonen en overstromingen – die in de afgelopen vijftig jaar zijn vervijfvoudigd – komen vaker voor en zijn dodelijker.’

Ze verwijst naar een eerder onderzoek van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Daarin werd vastgesteld dat het aantal rampen in de afgelopen halve eeuw met een factor vijf  is toegenomen, gedreven door klimaatverandering en extreem weer. 

Levensgevaar

In de tien landen die daar de voorbije twintig jaar het vaakst werden door getroffen, lijden vandaag 48 miljoen mensen acute honger, tegenover 21 miljoen zes jaar geleden.

Acute honger houdt in dat mensen gevaarlijk ondervoed zijn als gevolg van een hongersnood, crisis, natuurramp of oorlog. Het betekent een rechtsreeks levensgevaar en volgens het Oxfam-rapport staan 18 miljoen van hen op de rand van de hongerdood.

Volgens het rapport worden vooral kleinschalige landbouwers getroffen door de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande honger. Omdat ze van hun eigen land leven zijn ze uitermate kwetsbaar voor mislukte oogsten of natuurrampen. Ze verliezen vaak hun huis, inkomen of toegang tot voedsel bij extreme weerfenomenen. 

‘Voor miljoenen mensen die al te kampen hebben met conflicten en economische crises, worden herhaalde klimaatschokken fataal. Klimaatrampen overtreffen het vermogen van arme mensen om hiermee om te kunnen gaan en drijft hen dichter bij de hongerdood’, aldus Bucher.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content