Wateroverlast hindert scheepvaart in Oost- en West-Vlaanderen

(Belga) De hevige regenval van de afgelopen dagen zorgt voor hinder op de bevaarbare waterwegen in Oost- en West-Vlaanderen, waarvan de waterpeilen hoog tot zeer hoog staan. Aan verschillende sluizen ligt de scheepvaart dinsdag stil, zo heeft waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV meegedeeld.

Onder meer de keersluis in Beernem op het kanaal Gent-Oostende is sinds maandagavond dicht om de Brugse regio van wateroverlast te sparen. Ook in Gent staan de keersluizen ondertussen dicht. Er zijn voorts scheepvaartstremmingen op de Leie, het kanaal Roeselare-Leie, de Toeristische Leie en het Afleidingskanaal van de Leie. Door het hoogwater is het te gevaarlijk om er binnenvaartschepen toe te laten, zo staat in de mededeling. Waterwegen en Zeekanaal volgt de situatie nauwgezet op en treft maatregelen om het overtollige water zo snel mogelijk af te voeren. Zo wordt momenteel volop water afgevoerd richting de Boven-Zeeschelde. Dit kan echter maar totdat het op deze waterweg opnieuw hoogwater wordt, wat om 17 uur verwacht wordt. Er zijn intussen ook afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat, de waterwegbeheerder in Nederland, om vanaf dinsdagnamiddag grotere hoeveelheden water af te voeren via de het sluizencomplex van Terneuzen. (PLS)

Partner Content