Voorzitters Bracke en Peumans werken aan voorstel om pensioenleeftijd parlementsleden te verhogen

Siegfried Bracke © Belga

Zowel Kamervoorzitter Siegfried Bracke als Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (beiden N-VA) werkt een voorstel uit om de pensioenleeftijd voor parlementsleden op te trekken.

Een grote meerderheid van de parlementsleden gaat akkoord.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke zal zijn voorstel overmaken aan de fractieleiders van meerderheid en oppositie. Volgens hem is het huidige pensioenstelsel voor Kamerleden niet langer houdbaar. ‘De geleidelijke harmonisering van de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren is belangrijk en rechtvaardig’, zegt Bracke. De discussie die zich intussen heeft ontsponnen, maakt het voor de Kamervoorzitter duidelijk ‘dat een grote meerderheid van de parlementsleden daarmee akkoord gaat.’

‘Ik zal daarom zelf een voorstel neerleggen om de pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarden van de parlementsleden gelijk te schakelen met de andere stelsels’.

Hervorming

Bracke herinnert eraan dat tijdens de vorige legislatuur een hervorming werd uitgewerkt door de parlementsvoorzitters. Daarbij werd de pensioenleeftijd voor nieuwe parlementairen opgetrokken tot 62 jaar, maar met een ruime overgangsregeling voor wie vóór 2014 al werd verkozen.

De PVDA berekende dat twee op de drie parlementsleden ook in de toekomst op 55 jaar met pensioen zullen kunnen, omdat zij niet onder de nieuwe regeling vallen. SP.A-Kamerfractieleidster Meryame Kitir diende donderdag opnieuw een wetsvoorstel in om de voorwaarden voor de pensioenleeftijd voor parlementairen gelijk te trekken met de pensioenvoorwaarden voor alle werknemers, maar dat werd weggestemd.

Meryame Kitir
Meryame Kitir© Belga Image

In een reactie zei N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover dat het initiatief een ‘goedkope manier was om bij het publiek te scoren’, maar dat hij er wel voor open staat om zonder taboes het debat inhoudelijk te voeren.

Tijd is rijp

‘Ik denk dat we deze hervorming verder moeten zetten,’ zegt Bracke nu. ‘Als we van de mensen inspanningen vragen, is het niet meer dan normaal dat de parlementsleden ook hun duit in het zakje doen. Om ons sociaal systeem betaalbaar te houden zullen we langer moeten werken. En dat geldt voor iedereen.’

‘In het federale parlement hoor ik vandaag niemand meer die zich uitspreekt tegen een gelijkschakeling van de pensioenleeftijd voor alle parlementsleden. Daarom denk ik dat de tijd rijp is het pensioenreglement van ons parlement aan te passen’, besluit Bracke.

Vlaams Parlement

Jan Peumans
Jan Peumans© Belga Image

Ook Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans werkt een voorstel uit om de pensioenleeftijd van de Vlaamse parlementsleden gelijk te trekken met die van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. ‘Momenteel worden allerlei uitzonderingsstatuten, speciale regimes en voorkeursregelingen afgebouwd bij werknemers en ambtenaren. Gezien de kost van de vergrijzing kan dat ook niet anders. Maar zo’n hervorming is enkel mogelijk en rechtvaardig als ze voor iedereen geldt, dus ook voor parlementsleden’, zegt de N-VA’er.

Hij vindt de tijd aangebroken om het pensioenreglement van de Vlaamse parlementsleden tegen het licht te houden. ‘Ik heb in het verleden al de nodige stappen ondernomen om de pensioenregeling te verstrengen, maar we moeten nu verder gaan’, aldus Peumans. Hij zal daarom een nieuw voorstel uitwerken.

De parlementsvoorzitter wijst bovendien op eerdere inspanningen van het Vlaams parlement. ‘Bij de vorige aanpassing van de pensioenregeling heeft het Vlaams parlement er overigens op gewezen dat de pensioenleeftijd op 62 geen finaliteit mocht zijn.’ (Belga/KVDA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content