Alle partijen van de meerderheid - N-VA, CD&V, Open VLD en MR - stemden tegen het SP.A-voorstel. De Vlaamse socialisten kreeg wel de steun van de PS, Ecolo-Groen, PTB en Vlaams Belang. CDH, Défi en PP onthielden zich. Geen enkele partij legde een stemverklaring af.

'Niet gesloten'

Peter De Roover, Belga
Peter De Roover © Belga

In een reactie stelt N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover wel dat zijn fractie heeft tegengestemd omdat het initiatief een 'goedkope manier was om bij het publiek te scoren'.

Toch zegt hij ervoor open te staan zonder taboes inhoudelijk het debat te willen voeren. 'We vragen van de burger een inspanning om langer te werken. Dan is het absoluut redelijk dat wij de dezelfde inspanning zouden doen. Ook al hebben we de vorige legislatuur een stap gezet, het dossier is niet gesloten'.

55 jaar

Met het amendement, dat vanmiddag werd ingediend, wilde SP.A de voorwaarden voor de pensioenleeftijd voor parlementairen gelijk trekken met de pensioenvoorwaarden voor alle werknemers. Het voorstel van SP.A bepaalt dat elke wijziging van het pensioenstelsel bij ambtenaren, zelfstandigen of werknemers, ook automatisch wordt doorgetrokken naar de parlementsleden.

Parlementsleden mogen op de leeftijd van 55 jaar met pensioen, terwijl de regering besliste dat arbeiders en bedienden tot 67 moeten werken. 'Het kan niet dat parlementsleden nog steeds gunstigere pensioenvoorwaarden genieten. Dat is een grote onrechtvaardigheid', motiveerde fractieleidster Meryame Kitir.

Het voorstel van de SP.A was vorig jaar al eens weggestemd. De voorbije dagen laaide de discussie opnieuw op. De PVDA berekende immers dat twee op de drie federale parlementsleden ook in de toekomst op 55 met pensioen zullen kunnen, want alleen wie bij de vorige verkiezingen voor het eerst is verkozen, zal langer moeten werken.

Steekvlampolitiek

De Roover noemde de manier van werken van de Vlaamse socialisten dan ook 'steekvlampolitiek' en niet passend in een dergelijk ernstige aangelegenheid.

Behalve dat het SP.A-voorstel volgens hem 'technisch mank' in mekaar zat, herinnert hij eraan dat in de vorige legislatuur eveneens wijzigingen aan het statuut zijn doorgevoerd. 'Wij zaten in de oppositie en hebben toen geen spelletjes gespeeld. Ik denk dat dat de juiste manier van werken is. Ik betreur dat sp.a eerder een show heeft opgevoerd dan naar oplossingen gezocht'. (Belga/KVDA)

Alle partijen van de meerderheid - N-VA, CD&V, Open VLD en MR - stemden tegen het SP.A-voorstel. De Vlaamse socialisten kreeg wel de steun van de PS, Ecolo-Groen, PTB en Vlaams Belang. CDH, Défi en PP onthielden zich. Geen enkele partij legde een stemverklaring af. In een reactie stelt N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover wel dat zijn fractie heeft tegengestemd omdat het initiatief een 'goedkope manier was om bij het publiek te scoren'. Toch zegt hij ervoor open te staan zonder taboes inhoudelijk het debat te willen voeren. 'We vragen van de burger een inspanning om langer te werken. Dan is het absoluut redelijk dat wij de dezelfde inspanning zouden doen. Ook al hebben we de vorige legislatuur een stap gezet, het dossier is niet gesloten'.Met het amendement, dat vanmiddag werd ingediend, wilde SP.A de voorwaarden voor de pensioenleeftijd voor parlementairen gelijk trekken met de pensioenvoorwaarden voor alle werknemers. Het voorstel van SP.A bepaalt dat elke wijziging van het pensioenstelsel bij ambtenaren, zelfstandigen of werknemers, ook automatisch wordt doorgetrokken naar de parlementsleden. Parlementsleden mogen op de leeftijd van 55 jaar met pensioen, terwijl de regering besliste dat arbeiders en bedienden tot 67 moeten werken. 'Het kan niet dat parlementsleden nog steeds gunstigere pensioenvoorwaarden genieten. Dat is een grote onrechtvaardigheid', motiveerde fractieleidster Meryame Kitir.Het voorstel van de SP.A was vorig jaar al eens weggestemd. De voorbije dagen laaide de discussie opnieuw op. De PVDA berekende immers dat twee op de drie federale parlementsleden ook in de toekomst op 55 met pensioen zullen kunnen, want alleen wie bij de vorige verkiezingen voor het eerst is verkozen, zal langer moeten werken. De Roover noemde de manier van werken van de Vlaamse socialisten dan ook 'steekvlampolitiek' en niet passend in een dergelijk ernstige aangelegenheid. Behalve dat het SP.A-voorstel volgens hem 'technisch mank' in mekaar zat, herinnert hij eraan dat in de vorige legislatuur eveneens wijzigingen aan het statuut zijn doorgevoerd. 'Wij zaten in de oppositie en hebben toen geen spelletjes gespeeld. Ik denk dat dat de juiste manier van werken is. Ik betreur dat sp.a eerder een show heeft opgevoerd dan naar oplossingen gezocht'. (Belga/KVDA)