De laatste dagen kregen we veel regen en wind. Door de lange droogte kan de grond het water moeiteloos absorberen. Maar in normale, minder droge tijden zouden wel al snel opnieuw met wateroverlast te kampen hebben. Vlaanderen heeft dringend nood aan meer hemelwaterplannen, zegt Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA).

Vlaanderen smeekt om hemelwaterplannen

Ruimte geven aan hemelwater, dat is het kerndoel van een Hemelwaterplan. Naast de huidige zoneringsplannen is het aangewezen dat een gemeente een gedetailleerde visie uitwerkt over hoe ze hemelwater wil vasthouden en laten infiltreren aan de bron, het wil bergen in bufferzones of het vertraagd wil laten afvoeren via grachten.

Gemeenten moeten bij hun ruimtelijke ordening steeds rekening houden met zwaardere piekbuien en meer regenwater. Door een Hemelwaterplan op te maken; kunnen de economische, maatschappelijke en ecologische kosten van het veranderende weerpatroon - denk maar aan frequente wateroverlast - worden ingedijkt. De aanleg van wadi's en bufferbekkens en het gebruik van waterdoorlaatbare tegels zijn slechts enkele van de mogelijke concrete acties.

Gemeentelijk niveau

Het is goed om een Hemelwaterplan op gemeentelijk niveau te ontwikkelen. Elke gemeente is immers uniek qua bebouwing, reliëf en aantal waterlopen.

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) ontwikkelde een methodiek voor de opmaak van hemelwaterplannen, maar tot mijn grote verbazing weet minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, niet welke gemeenten al een hemelwaterplan hebben ontwikkeld of de ontwikkeling ervan hebben ingepland. Nochtans zijn gemeentelijke planningsinitiatieven die de (Vlaamse) waterbeheersing positief kunnen beïnvloeden, belangrijk in het kader van het Vlaams integraal waterbeleid. Een monitoring op Vlaams niveau van de gemeentelijke hemelwaterplannen dringt zich dan ook op.

Tijd dringt

Verder is een monitoring van de gemeentelijke hemelwaterplannen ook aangewezen omdat de uitvoering van een Hemelwaterplan een impact kan hebben op de waterhuishouding (wateroverlast en bodemverdroging) van naburige gebieden en gemeenten.

Ook voor de stimulering van intergemeentelijke plannen zou de minister volgens mij wat proactiever te werk mogen gaan. Want de tijd dringt. Tegen 2050 zal 41,5 procent van de oppervlakte in Vlaanderen verhard zijn. Hoog tijd dus om acties te ondernemen die ruimte geven aan het hemelwater.

De laatste dagen kregen we veel regen en wind. Door de lange droogte kan de grond het water moeiteloos absorberen. Maar in normale, minder droge tijden zouden wel al snel opnieuw met wateroverlast te kampen hebben. Vlaanderen heeft dringend nood aan meer hemelwaterplannen, zegt Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA).Ruimte geven aan hemelwater, dat is het kerndoel van een Hemelwaterplan. Naast de huidige zoneringsplannen is het aangewezen dat een gemeente een gedetailleerde visie uitwerkt over hoe ze hemelwater wil vasthouden en laten infiltreren aan de bron, het wil bergen in bufferzones of het vertraagd wil laten afvoeren via grachten. Gemeenten moeten bij hun ruimtelijke ordening steeds rekening houden met zwaardere piekbuien en meer regenwater. Door een Hemelwaterplan op te maken; kunnen de economische, maatschappelijke en ecologische kosten van het veranderende weerpatroon - denk maar aan frequente wateroverlast - worden ingedijkt. De aanleg van wadi's en bufferbekkens en het gebruik van waterdoorlaatbare tegels zijn slechts enkele van de mogelijke concrete acties.Het is goed om een Hemelwaterplan op gemeentelijk niveau te ontwikkelen. Elke gemeente is immers uniek qua bebouwing, reliëf en aantal waterlopen. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) ontwikkelde een methodiek voor de opmaak van hemelwaterplannen, maar tot mijn grote verbazing weet minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, niet welke gemeenten al een hemelwaterplan hebben ontwikkeld of de ontwikkeling ervan hebben ingepland. Nochtans zijn gemeentelijke planningsinitiatieven die de (Vlaamse) waterbeheersing positief kunnen beïnvloeden, belangrijk in het kader van het Vlaams integraal waterbeleid. Een monitoring op Vlaams niveau van de gemeentelijke hemelwaterplannen dringt zich dan ook op.Verder is een monitoring van de gemeentelijke hemelwaterplannen ook aangewezen omdat de uitvoering van een Hemelwaterplan een impact kan hebben op de waterhuishouding (wateroverlast en bodemverdroging) van naburige gebieden en gemeenten. Ook voor de stimulering van intergemeentelijke plannen zou de minister volgens mij wat proactiever te werk mogen gaan. Want de tijd dringt. Tegen 2050 zal 41,5 procent van de oppervlakte in Vlaanderen verhard zijn. Hoog tijd dus om acties te ondernemen die ruimte geven aan het hemelwater.