Vlaamse regering voorziet 4,3 miljard euro voor relanceplan, begroting gaat 2,35 miljard in het rood (video)

Vlaams minister-president Jan Jambon op 28 september 2020 © Belga

De Vlaamse regering voorziet 4,3 miljard euro voor een relanceplan met als titel ‘Vlaamse veerkracht’, zegt minister-president Jan Jambon tijdens de openingszitting van het Vlaams Parlement. Het ambitieuze investeringsplan heeft budgettaire gevolgen: de Vlaamse begroting zal volgend jaar nog 2,35 miljard in het rood gaan.

De Vlaamse regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan, met de titel ‘Vlaamse veerkracht’, moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon gaat het om ‘het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse regering ooit in de steigers heeft gezet’.

De coronacrisis en het Vlaamse antwoord op die crisis stonden centraal in de Septemberverklaring van Jambon. De coronacrisis heeft voor ‘doffe ellende’ gezorgd en de manier waarop bijvoorbeeld de crisis in de woonzorgcentra is aangepakt was ‘niet perfect’. Toch wil Jambon niet ‘doemdenken’. Volgens hem heeft Vlaanderen ‘de ergste dijkbreuken kunnen vermijden’, onder meer omdat het de voorbije zes maanden 2,5 miljard euro heeft geïnvesteerd in hulp- en steunmaatregelen.

‘Vlaamse veerkracht’

Maar de coronacrisis is niet voorbij. Daarom brengt de Vlaamse regering nu een relanceplan in stelling ter waarde van 4,3 miljard euro. Dat plan, met als titel ‘Vlaamse veerkracht’, bevat zeven ambities of speerpunten.

Een van die ambities is het versterken van het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem. Zo komt er voor zorg en welzijn een extra enveloppe die op kruissnelheid 525 miljoen euro per jaar zal bedragen. Dat geld moet dienen om het zorg- en welzijnspersoneel beter te verlonen en de werkdruk te verminderen.

De andere ambities van het plan zijn: het efficiënter maken van de overheid (bv. minder regelneverij en een stroomlijning van de subsidies), digitale transformatie, verduurzamen van de economie (bv. investeringen in woningrenovatie en fietsinfrastructuur), overheidsinvesteringen (o.a. in scholen, ziekenhuizen, enz.), het beheren van de coronacrisis en investeren in mensen en talenten. Wat dat laatste betreft, gaat er volgens Jambon bijvoorbeeld recurrent 250 miljoen euro naar de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. ‘Het herstel van onze samenleving en onze economie begint vandaag’, maakt Jambon zich sterk.

Strategisch comité

Vlaanderen wil zich ook niet meer laten verrassen zoals met de coronacrisis en wil zich beter wapenen tegen toekomstige uitdagingen. Die uitdagingen zijn niet alleen virussen, maar bijvoorbeeld ook mogelijke milieurampen en cyberaanvallen. Om Vlaanderen in de toekomst beter voor te bereiden, wil de Vlaamse regering werk maken van een ‘strategisch comité’.

Dat comité moet zich buigen over twee vragen: beschikt Vlaanderen over voldoende strategische voorraden en als dat niet zo is, kan er dan een productielijn opgestart worden zodat Vlaanderen niet afhankelijk is van buitenlandse productie?

Federale formatie

De Vlaamse minister-president verwees ook naar het federale niveau en de federale regeringsvorming. Na bijna 500 dagen lijken de Vivaldi-partijen daar klaar om te starten. De grootste Vlaamse regeringspartij N-VA heeft de voorbije dagen en weken forse kritiek gehad op die regeringsvorming.

Maar die spanning mag niet doorsijpelen naar het Vlaamse niveau, meent minister-president Jambon. Hij heeft ook aan zijn coalitiepartners CD&V en Open VLD gevraagd om het Vlaamse regeerakkoord – ‘dat in stenen tafelen staat gebeiteld’ – te herbevestigen. ‘Ik heb van de verschillende partijen ook de verzekering gekregen dat zij dit zullen doen’, aldus Jambon.

‘We weten allemaal dat we in politiek woelig water zitten. Maar de Vlaamse democratie mag op geen enkele manier de dupe worden van turbulenties op andere beleidsniveaus’. De Vlaamse regering zal volgens Jambon desnoods ook op zijn strepen staan: ‘Ik verwacht van de federale regering dat ze mee bijdraagt om de ambities van de Vlaamse regering te realiseren, en zeker niet tegen te werken. Waar dat nodig is, zullen wij op onze strepen staan’, klinkt het. (Belga)

Vlaamse begroting gaat in 2021 nog 2,35 miljard in het rood

Na een tekort van ruim 6 miljard euro in 2020 zal de Vlaamse begroting ook volgend jaar nog rood kleuren door de coronacrisis. Volgens Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele wordt het tekort voor 2021 geraamd op 2,35 miljard euro. De Vlaamse regering wil zo snel mogelijk opnieuw een budgettair evenwicht, maar het blijft voorlopig onduidelijk wanneer de regering-Jambon opnieuw zal kunnen aanknopen met dat evenwicht.

De coronacrisis heeft een donkerrood gat geslagen in de Vlaamse begroting van 2020. De regering-Jambon stevent af op een tekort van ruim 6 miljard euro. Dat is iets beter dan het eerder geraamde tekort van 6,6 miljard euro.

Het betere resultaat heeft volgens minister van Begroting Matthias Diependaele vooral te maken met het feit dat het verlies aan inkomsten door de coronacrisis iets minder groot is dan verwacht. ‘Aanvankelijk werd nog rekening gehouden met 1 miljard euro minderinkomsten door de coronacrisis. Maar dat cijfer zou nu beperkt zijn tot 560 miljoen euro, vooral omdat de inkomsten uit registratierechten beter zijn dan ingeschat’, legt Diependaele uit.

Ook in 2021 drukt de coronacrisis nog zijn stempel op de Vlaamse begrotingscijfers. Zo gaat de regering nog uit van een tekort van 2,35 miljard euro. Ook dat is volgens Diependaele beter dan eerst gedacht.

Evenwicht

Minister-president Jambon zei in zijn Septemberverklaring dat hij ‘zo snel mogelijk’ opnieuw een begroting in evenwicht wil hebben. Wanneer dat precies zal zijn, blijft voorlopig onduidelijk. Dat zal volgens Jambon deels afhangen van een aantal projecten die de regering wil opstarten, zoals het aanpakken van de regulitis, het stroomlijnen van de subsidies en het digitaliseren van overheidsprocessen. Zo wil de regering in 2021 een subsidiedatabank oprichten en wil ze nog voor de zomer van 2021 een overzicht opmaken van maatregelen en uitgaven die geschrapt kunnen worden. Die oefening moet dan vanaf 2022 haar vruchten afwerpen.

Grootste blikvanger in de Septemberverklaring is het relancepakket van 4,3 miljard euro. Dat gaat uitsluitend om eenmalige investeringen om de Vlaamse economie een boost te geven. Het gaat om uitgaven die gespreid worden over verschillende jaren en die ook buiten de begrotingsdoelstelling worden gehouden.

De grootste hap, zowat 1,5 miljard euro, gaat naar overheidsinvesteringen, investeringen in gebouwen en infrastructuur. Zo gaat er volgens Jambon bijvoorbeeld 800 miljoen euro naar Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), onder meer voor het versneld wegwerken van missing links, het aanpakken van gevaarlijke punten en bijkomende fietsinfrastructuur. Er is bijvoorbeeld een eenmalige enveloppe voorzien van 150 miljoen euro ‘waarbij we elke 2 euro die lokale besturen zelf investeren in fietsinfrastructuur, versterken met 1 euro’, aldus Jambon.

Daarnaast gaat er volgens Jambon en Diependaele 1,2 miljard naar investeringen in klimaat, duurzaamheid en innovatie, 800 miljoen euro naar digitalisering, 650 miljoen euro naar ‘mens en samenleving’ (met name welzijn en onderwijs) en 83 miljoen euro naar brexitmaatregelen.

Europese fondsen

Voor de financiering van het plan rekent de Vlaamse regering op een belangrijk deel, met name voor 3 miljard euro, op Europese fondsen zoals het Europese herstelfonds en het brexitfonds. Volgens een raming van de Europese Commissie maakt België aanspraak op 5,15 miljard euro uit het Europese herstelfonds. Minister-president Jambon vindt alvast dat die Europese middelen maximaal naar de regio’s moeten gaan en dat Vlaanderen bijgevolg een belangrijk deel van die Belgische koek moet krijgen. Er zouden geen nieuwe belastingen of nieuwe besparingen ingevoerd worden, zegt Jan Jambon in Het Journaal.

Naast het pakket eenmalige relancemaatregelen, heeft de regering-Jambon ook voor bijna 1,8 miljard euro aan nieuw beleid ingeschreven. Zo wordt er een provisie van 300 miljoen euro aangelegd voor het beheer van de coronacrisis.

De regering tast ook in de buidel voor Onderwijs (250 miljoen euro) en voor het personeel van de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Zo is er in 2021 286 miljoen euro ingeschreven voor het sociaal akkoord in de welzijnssector. Dat akkoord moet zorgen voor een betere verloning en een lagere werkdruk voor de mensen in de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Volgens minister-president Jambon wordt dat bedrag de komende jaren ook stelselmatig opgetrokken tot 525 miljoen euro over drie jaar. Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke verdubbelt daarmee het uitbreidingsbeleid op Welzijn tot 1,1 miljard euro. ‘Historisch en ongezien’, zegt de welzijnsminister. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content