Vlaamse regering moet Greenpeace 265.000 euro omdat luchtkwaliteitsplan niet voldoet

De Vlaamse regering kondigt aan dat ze in beroep gaat tegen de beschikking van de Brusselse beslagrechter.

Het Luchtbeleidsplan dat de Vlaamse regering heeft opgesteld na een veroordeling door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, voldoet niet aan de eisen van dat vonnis, en de Vlaamse regering is Greenpeace dan ook een dwangsom van 265.000 euro verschuldigd. Dat heeft de Brusselse beslagrechter beslist, zo meldt Greenpeace en blijkt uit het vonnis van de beslagrechter dat Belga kon inkijken. De Vlaamse regering kondigt aan dat ze in beroep gaat tegen de beschikking.

Milieuorganisatie Greenpeace had in 2017 de Vlaamse overheid gedagvaard, via een milieustakingsvordering, omdat ze van mening was dat het Vlaams Gewest te weinig deed om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te controleren, daarover niet de correcte en volledige informatie doorgaf aan de Europese Unie en er dan ook nood was aan een luchtsaneringsplan. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg gaf Greenpeace in oktober 2018 gelijk en verplichtte de overheid om binnen het jaar na de betekening van het vonnis, een luchtkwaliteitsplan op te stellen. Daarop stond een dwangsom van 1.000 euro per dag. Het Vlaams Gewest stelde tijdig een Luchtbeleidsplan op maar dat plan voldeed volgens Greenpeace niet aan de eisen die de rechtbank had opgelegd.

Daarom stuurde de organisatie begin november 2019 een deurwaarder naar het kabinet van Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) om de dwangsommen op te eisen die de rechtbank voorzien had. Het Vlaams Gewest verzette zich daartegen en voerde aan dat het Luchtbeleidsplan wel voldeed aan de eisen van het vonnis.

De Brusselse beslagrechter heeft nu geoordeeld dat het plan niet voldoet en dat de dwangsommen wel verschuldigd zijn. Die zijn intussen opgelopen tot 265.000 euro, aldus Greenpeace.

Vlaamse regering in beroep tegen beslissing beslagrechter

De Vlaamse regering is het niet eens met het oordeel van de Brusselse beslagrechter dat haar Luchtbeleidsplan niet voldoet aan de eisen die de Brusselse rechtbank van eerste aanleg in een vonnis van oktober 2018 had vastgelegd, en gaat dan ook in beroep tegen de beschikking van de beslagrechter. Die beslagrechter had geoordeeld dat het Vlaams Gewest milieuorganisatie Greenpeace een dwangsom van 265.000 euro verschuldigd was. “Tot nader order zullen die niet uitbetaald worden”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA).

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg had het Vlaams Gewest, na een milieustakingsvordering van Greenpeace, in oktober 2018 veroordeeld en verplicht binnen het jaar een luchtkwaliteitsplan op te stellen voor het volledige grondgebied van het Vlaams Gewest. Het Vlaams Gewest stelde tijdig een Luchtbeleidsplan op maar dat plan voldoet nu volgens de beslagrechter niet aan de eisen van het eerste vonnis. “De beslagrechter stelt in eerste aanleg dat het luchtkwaliteitsplan niet volstaat omdat de timing erin onvoldoende concreet zou zijn”, zegt Andy Pieters. “De beslagrechter concludeert daaruit dat we dwangsommen verschuldigd zijn. We zijn het daar niet mee eens.”

Volgens het kabinet Demir is de beschikking van de beslagrechter een erg vreemd oordeel: “Een andere rechter van de Brusselse rechtbank oordeelde eerder immers dat het Luchtbeleidsplan inhoudelijk wel degelijk voldoet. Tegen het vonnis van de beslagrechter tekenen we dan ook beroep aan als Vlaamse overheid. Er zullen tot nader order dus geen dwangsommen uitbetaald worden.”

“Dwangsommen helpen de luchtkwaliteit natuurlijk ook niet vooruit”, gaat de woordvoerder verder. “We zijn ervan overtuigd dat de integrale uitvoering van het luchtbeleidsplan tot resultaten zal leiden. We roepen Greenpeace op mee haar energie te steken in de acties uit het luchtbeleidsplan, dan in procedureslagen waar de belastingbetaler niet beter van wordt.”

Partner Content