Er is al wat verbetering merkbaar, maar toch blijft luchtvervuiling een van de belangrijkste oorzaken voor vroegtijdig overlijden. Het rapport van het Europese Milieuagentschap (EEA), gebaseerd op metingen in 41 Europese landen, schat het aantal vervroegde overlijdens wegens luchtvervuiling op 422.000 in 2015, waarvan 391.000 in de 28 EU-lidstaten.

Het gaat daarbij om fijn stof, maar evengoed om ozon (O3) en stikstofdioxide (NO2). Die stoffen veroorzaken ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten of kanker, en verkorten zo de levensduur, klinkt het. 'Luchtvervuiling is een onzichtbare moordenaar', stellen de onderzoekers.

De belangrijkste oorzaken voor de luchtvervuiling zijn het wegvervoer, maar ook de energieproductie, de landbouw, industrie en de huishoudens. 'De emissies in het verkeer zijn daarbij vaak schadelijker dan die uit andere bronnen. Want de vervuiling bevindt er zich op grondhoogte en in de steden, dus dicht bij de mensen', aldus Hans Bruyninckx, hoofd van het Milieuagentschap.

Zo'n 7 procent van de Europese stadsbewoners kampt met te hoge stikstofdioxidewaarden. Enkele jaren geleden was dat nog 9 procent. Om de luchtvervuiling te bekampen zijn er extra beleidsmaatregelen nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om strengere uitstootwaarden voor auto's, industrie en energieproducenten. Naast gezondheidsrisico's vormt de luchtvervuiling ook een gevaar voor de ecosystemen in Europa. Het tast de bodem, bossen, meren en rivieren aan.

Er is al wat verbetering merkbaar, maar toch blijft luchtvervuiling een van de belangrijkste oorzaken voor vroegtijdig overlijden. Het rapport van het Europese Milieuagentschap (EEA), gebaseerd op metingen in 41 Europese landen, schat het aantal vervroegde overlijdens wegens luchtvervuiling op 422.000 in 2015, waarvan 391.000 in de 28 EU-lidstaten. Het gaat daarbij om fijn stof, maar evengoed om ozon (O3) en stikstofdioxide (NO2). Die stoffen veroorzaken ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten of kanker, en verkorten zo de levensduur, klinkt het. 'Luchtvervuiling is een onzichtbare moordenaar', stellen de onderzoekers. De belangrijkste oorzaken voor de luchtvervuiling zijn het wegvervoer, maar ook de energieproductie, de landbouw, industrie en de huishoudens. 'De emissies in het verkeer zijn daarbij vaak schadelijker dan die uit andere bronnen. Want de vervuiling bevindt er zich op grondhoogte en in de steden, dus dicht bij de mensen', aldus Hans Bruyninckx, hoofd van het Milieuagentschap. Zo'n 7 procent van de Europese stadsbewoners kampt met te hoge stikstofdioxidewaarden. Enkele jaren geleden was dat nog 9 procent. Om de luchtvervuiling te bekampen zijn er extra beleidsmaatregelen nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om strengere uitstootwaarden voor auto's, industrie en energieproducenten. Naast gezondheidsrisico's vormt de luchtvervuiling ook een gevaar voor de ecosystemen in Europa. Het tast de bodem, bossen, meren en rivieren aan.