Opinie

Vrije Tribune

‘”Verslaggeving tegen betaling”? De echte schuldigen zitten in de Vlaamse regering’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

‘Het is hoog tijd voor een betere beheersovereenkomst voor de VRT’, schrijven Wies Descheemaeker en Robrecht Vanderbeeken van de socialistische vakbond ACOD.

Na jaren besparen op de VRT is nu de tijd gekomen dat kijkers en luisteraars dat voelen: ‘verslaggeving tegen betaling‘, het schrappen van het 18u journaal, het stopzetten van het antennesignaal, de ontslagen bij Klara, het uitzenden van gokreclame, het ontwijken van patronale bijdragen door bedrijfswagens, enzovoort. Ook het personeel lijdt daaronder, ondanks het sociale plan. Dat moet anders, aldus ACOD VRT. De oplossing? Een betere beheersovereenkomst, beste bewindsvoerders.

VRT: asociaal achter de schermen

De VRT-directie vindt dat ze samen met de vakbonden in alle transparantie en met veel zorg een hertewerkstellingstraject uitrolt om de besparingen op te vangen. Dat is althans wat ze communiceren aan Vlaams minister van Media Sven Gatz, zo bleek uit diens antwoord op een vraag van Katia Segers (SP.A) tijdens de commissievergadering in het Parlement vorige donderdag.

‘Verslaggeving tegen betaling’? De echte schuldigen zitten in de Vlaamse regering.

Ook op haar schriftelijke parlementaire vraag eind juni over het sociaal plan antwoordde minister Gatz: ‘De VRT is tevreden dat de besparingen op een sociaal verantwoorde wijze worden gerealiseerd.’ ACOD VRT ziet dat duidelijk anders en klaagt de asociale toepassing aan van het sociaal plan dat directie en vakbonden eind 2016 overeenkwamen.

Sociaal plan…

Hoe voelt dat sociaal plan voor het personeel van de VRT, achter de schermen? Een eerste probleem is dat van de zogenaamde “aanduidingen”. In de zomer van 2015 kwam de directie met een transformatieplan dat de VRT ‘slanker en efficiënter’, maar vooral meer dan 300 jobs lichter zou maken.

Na vakbondsacties en onderhandelingen was de uiteindelijke beheersovereenkomst met de regering minder streng dan door de directie gevreesd en konden de onderhandelingen met de vakbonden over een sociaal plan beginnen. Mits flinke inspanningen van het personeel leek zo’n plan haalbaar voor een besparingsoperatie zonder jobverlies.

Helaas doorkruiste de directie dat plan door toch nog 20 mensen ‘aan te duiden’ als ‘moeilijk inzetbaar’. Via een ondoorzichtige en onreglementaire procedure werden honderden collega’s afgemeten aan een ‘grid’ van competenties. Tot op vandaag heeft de directie de ‘grids’ niet willen motiveren. Wie deed de aanduidingen? Wat waren de criteria? Wat waren de scores? De ‘aangeduiden’ weten het nog steeds niet, maar wel dat ze blijkbaar ‘moeilijk inzetbaar’ zijn.

…asociaal toegepast

De communicatie hierover was erg bot, enkele collega’s hadden het erg moeilijk met dat slechte nieuws. Anderen konden niet geloven dat ze na tientallen jaren van hard werk en positieve feedback plotseling ergens onderaan een lijst bungelden. Sommigen kregen een oordeel van leidinggevenden die ze eerder nog nooit hadden gezien of gesproken.

Collega’s getuigden dat ze aanwijzingen of zelfs bewijzen hadden dat ‘de aanduiding’ in sommige gevallen om persoonlijke redenen was gebeurd. In alle gevallen werden de echte competenties van de werknemers geminimaliseerd of waren die zelfs niet geweten. Op de lijst van aangeduiden stond een disproportioneel aantal 50-plussers.

Daarna begon de lijdensweg, genaamd het ‘hertewerkstellingstraject’. Ondanks de aanhoudende onzekerheid, het gevoel aan hun lot te zijn overgelaten en de gekrenkte beroepseer slaagden de meeste getroffen werknemers erin om samen met hun vakbond nieuw werk te vinden en zich dus te blijven inzetten voor de VRT. Anderen moesten helaas moe getergd afhaken.

Sociaal verantwoord?

Anderhalf jaar lang hebben vakbonden en personeel zich ingezet om het sociaal plan toch nog zo goed mogelijk te doen verlopen. Dat het dan bij Klara toch nog moet eindigen met collega’s waarvoor geen oplossing is gevonden, is niet bepaald wat je sociaal verantwoord kan noemen, zoals minister Gatz het omschreef.

Gaandeweg neemt het aantal uitzendkrachten, freelancers en mensen die in onderaanneming werken in de openbare omroep toe. Een ongunstige evolutie: werkkrachten met minder loon, minder vakantie en minder gegarandeerde veiligheid. Flexwerk, flutjobs, zeg maar.

Ondertussen start de voorbereiding van de volgende beheersovereenkomst 2021-2025. Laten we dat debat over de toekomst van de publieke omroep ook publiek voeren met de mediagebruikers die een kwalitatieve VRT willen, ook achter de schermen.

En wat de ‘verslaggeving tegen betaling’ betreft: het VRT-personeel is volgens ons ook niet tevreden dat daardoor de indruk wordt gewekt dat de VRT niet objectief zou zijn. Maar de echte schuldigen zitten in de Vlaamse regering: zij hebben beslist dat de VRT minder dotatie kreeg, waardoor de VRT zich tot dergelijke praktijken heeft moeten verlagen.

Wies Descheemaeker is vakbondsverantwoordelijke voor ACOD VRT Robrecht Vanderbeeken is vakbondsverantwoordelijke ACOD Cultuur.

Partner Content