Veroordeling Belkacem: “overschreed grenzen van vrije meningsuiting”

(Belga) Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) reageert tevreden op de veroordeling van Fouad Belkacem voor het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie tegen niet-moslims. Het Centrum had zich ook burgerlijke partij gesteld en kreeg 1 euro schadevergoeding toegekend.

“Het Centrum was in deze zaak van oordeel dat de uitlatingen van Belkacem de grenzen van de vrije meningsuiting overschreden en dat er volgens de bepalingen in de antidiscriminatiewet sprake was van aanzet tot haat. Dit kan niet getolereerd worden in een democratische samenleving. We zijn verheugd dat de rechter dezelfde conclusie getrokken heeft”, zegt Jozef De Witte van het Centrum. (DIRK WAEM)

Partner Content