Vergunningen voor windmolens: Demir neemt bevoegdheid weg van provincies

Zuhal Demir (N-VA)

De provinciebesturen zullen na de zomer niet meer bevoegd zijn om een omgevingsvergunning af te leveren voor windturbineprojecten. De bevoegdheid verschuift naar het Vlaamse niveau.

Die verschuiving zorgt volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) niet alleen voor duidelijkheid en eenvormigheid, maar ook voor een tijdswinst van 6 tot 9 maanden voor hernieuwbare energieprojecten. Beroep aantekenen tegen deze projecten blijft mogelijk via een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de Vlaamse regering heeft nu definitief beslist om alle vergunningsaanvragen voor windturbines groter dan 1.500kW te laten behandelen door het Vlaamse niveau. Vandaag passeert een vergunningsaanvraag eerst nog de provincie en in een eventuele tweede poging pas de Vlaamse regering, mogelijk nog gevolgd door een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar die gang van zaken veroorzaakte vertraging in de procedures. Door alle aanvragen onmiddellijk bij het Vlaams niveau te behandelen, wordt volgens minister Demir minstens zes maanden tijdswinst geboekt.

Volgens minister Demir blijft de rechtsbescherming gegarandeerd. Aanvragen zullen nog steeds in beroep kunnen gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De N-VA-minister benadrukt ook dat de verschuiving van de bevoegdheid niet zal leiden tot een verminderde aandacht voor het leefmilieu. ‘Wie een vergunning verleent, blijft immers gebonden aan de inhoudelijke beoordelingscriteria’, klinkt het.

Vlaanderen heeft de ambities op het vlak van hernieuwbare energie opgeschroefd. ‘In plaats van 108 MW extra wind per jaar gaan we voor 150 MW. In plaats van 300 MW extra zon, gaan we voor 450 MW. We zitten op dat vlak ook op schema, met maar liefst 500 MW aan projecten die de voorbije twee jaar van mij een vergunning kregen. Dat gaat over 121 extra windmolens. Deze beslissing zorgt er alvast voor dat aanvragers in de toekomst sneller zekerheid krijgen’, aldus nog minister Demir.

Partner Content