Zuhal Demir lanceert bijenplan: 50 procent minder pesticidegebruik tegen 2030

© Belga
Dirk Draulans

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft bij de lancering van de Week van de Bij haar bestuiversplan voorgesteld.

Liefst 80 procent van onze wilde planten is voor hun bevruchting afhankelijk van bestuivers – wilde beestjes doen dat doorgaans beter dan honingbijen. De larven van zweefvliegen kunnen bovendien nuttig zijn als bestrijders van zogenaamde plaaginsecten, zoals bladluizen.

Het bijenplan van Zuhal Demir, officieel het ‘Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers’, zal lopen tot 2030 en omvat een breed gamma aan beheersmaatregelen voor niet alleen wilde bijen, maar ook zweefvliegen en vlinders.

Week van de Bij start vandaag! Wat doe jij voor de bijen? Alvast wat tips van onze peter Dominique Persoone. #weekvandebij #minderbetonmeerbijen #dominiquepersoone #departementomgeving #ontharden

Posted by Week van de Bij on Sunday, May 29, 2022

De krachtlijnen van het plan moeten habitatverlies en -degradatie tegengaan, onder meer door het counteren van de verarming van het bloemenlandschap en de gevolgen van stikstofvervuiling, vermesting en klimaatopwarming. Het stikstofakkoord van de Vlaamse regering, dat de verdere banalisering van ons landschap moet vermijden, en de Blue Deal om de waterproblematiek zo goed mogelijk onder controle te brengen, bijvoorbeeld door het wegwerken van automatische drainage, zijn elementen die kunnen helpen.

In het actieplan worden nog vijf voorstellen uitgewerkt.

1. Terugdringen van het pesticidegebruik

Tegen 2030 moet het pesticidegebruik met 50 procent verminderd zijn. Tuincentra zouden zo veel mogelijk pesticidevrije waardplanten voor bestuivers moeten aanbieden.

2. Vergroten van het bestuiversvriendelijk areaal

Er komen gerichte aankopen van bestuiversvriendelijke gebieden en er worden bestuiversreservaten opgericht, bijvoorbeeld op de oude mijnterrils in de provincie Limburg die zeldzame bijtjes huizen. Elke provincie zou wilde bijenreservaten moeten inrichten op gebieden beheerd door Natuurpunt.

3. Bestuiversvriendelijk beheer

In steden moeten bestuiverseilanden komen, in landbouwgebieden brede bestuiversblokken in plaats van smalle bloemrijke akkerranden die te gevoelig zijn voor pesticiden. Grote parkeerterreinen kunnen bestuiversvriendelijk worden ingericht. Het Bermbesluit dat het beheer van de vele Vlaamse wegbermen regelt, moet worden herzien. Zo moet er meer gemaaid worden nadat bloemen in bloei zijn gekomen (en niet ervoor). Er zouden meer ‘rommelige’ hoekjes voor bestuivers in landbouwgebied en tuinen moeten komen. Er zou ook gemikt kunnen worden op specifieke voorzieningen voor bijtjes die op slechts één bloem leven (zoals de slobkousbij die alleen op de grote wederik voorkomt).

4. Monitoring van bestuiverspopulatie

Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor burgerwetenschappers die inventarissen maken.

5. Educatieve acties

Vooral naar scholen en lokale besturen toe, maar ook in specifieke situaties in natuurgebieden.

De Week van de Bij staat opnieuw in het teken van ontharding en vergroening. Ontdek hier hoe je van je stenen voortuin een bijenoase kan maken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content