Tweede editie Women’s Strike: ‘UGent moet dringend daad bij woord voegen’

© BELGA
Aylin Koksal
Aylin Koksal Journalist Weekend.be

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag vindt de tweede editie van de UGent Women’s Strike plaats. Op 8 maart staken de collega’s, studenten en andere sympathisanten voor onder andere gender- en raciale gelijkheid. ‘Doorgroeimogelijkheden voor vrouwen zijn nog veel te klein’.

De vijf eisen die de vrouwelijke collega’s vorig jaar aan het rectoraat voorstelden, zijn dit jaar opengetrokken: ‘We pleiten over het algemeen voor een gelijke, zorgzame en inclusieve universiteit’, vertelt Luce Beeckmans, onderzoekster en mede-organisatrice van de Women’s Strike aan de UGent.

Gelijke en diverse universiteit

‘Over het nieuwe bestuur aan UGent hebben we een goed gevoel, want tijdens de verkiezingen werd veel aandacht geschonken aan diversiteit’, zegt de onderzoekster. Volgens haar is er echter nog lang geen sprake van gendergelijkheid aan de universiteit. ‘Alle decanen zijn mannelijk, en 72 procent van de professoren ook, daar moet verandering in komen.’

Nochtans was gendergelijkheid een van de vijf eisen die de vrouwen vorig jaar al op tafel legden: ‘Er werd naar ons geluisterd en er is nu een centrale commissie gender en diversiteit, naast de facultaire diversiteitsteams. De doorgroeimogelijkheden voor vrouwen zijn echter nog altijd klein.’

Daar sluit mede-organisatrice Julie Carlier zich volledig bij aan. ‘We vragen dat er een quotum ingesteld wordt zoals aan de VUB, zodat vrouwen representatief worden vertegenwoordigd in het professorenkorps, maar het verloopt allemaal wat stroef. ‘

Volgens Beeckmans heeft dat deels te maken met de zeer hoge competitiviteit die nu heerst aan de universiteit: ‘Deze is niet alleen nefast op vlak van werkdruk, maar het sluit ook een groot aantal profielen uit van doorgroeimogelijkheden: mensen met een gezin, mensen die niet goed zijn in netwerken of geen groot netwerk hebben omdat ze nog niet lang in het land wonen. Het is een selectiemachine die voor een soort uniformiteit aan de top zorgt. Ik vind dat de categorie die kan doorgroeien veel diverser moet worden’, vertelt Beeckmans

Het schoonmaakpersoneel bestaat dan weer bijna volledig uit vrouwen met meestal een migratie-achtergrond. ‘De universiteit ijvert voor gelijke rechten in de samenleving, maar we vinden dat de universiteit dat ook meer zou moeten belichamen in haar eigen werking.’

De onderzoekers vinden dat academische diversiteit bovendien niet zou mogen worden gereduceerd tot cijfers over bijvoorbeeld niet-Belgische doctoraatstudenten, waar in de promotiebrochures vaak mee te koop wordt gelopen. In de alledaagse werking van de universiteit zou de meerwaarde van onderzoekers met een migrantenachtergrond veel meer moeten worden erkend’, aldus mede-organisatrice Ladan Rahbari.

Er bestaan reeds specifieke programma’s om de barrières voor kansarmen en minderheidsgroepen te verminderen, maar er is een grote inhaalbeweging nodig: veel meer inspanningen en investeringen om te zorgen dat deze kansengroepen als student en personeelslid makkelijker kunnen instromen en doorstromen aan de universiteit, vinden de organisatoren van de Women’s Strike.

Zorgzaamheid

Ook pleiten Beeckmans en haar collega’s voor een zorgzame universiteit. ‘Het is tijd dat de universiteit meer ondersteuning voorziet voor moederschaps-, ouderschaps-, sociaal en zorgverlof. Zowel vrouwen als mannen moeten hun werk kunnen combineren met hun gezin.’

Ook werd recent abortus en contraceptie uit de hospitalisatieverzekering van de UGent geschrapt: ‘We eisen dat ook deze maatregelen ongedaan worden.’ Op hun website vind je ook een petitie terug, wie zich aansluit bij hun eisen, kan deze ondertekenen.

Iedereen feministisch

‘We willen onze eisen kracht bijzetten met een feministische actie: we zullen symbolisch een walk-out organiseren om 15u27, het moment dat de loonkloof symboliseert ‘, vertelt Julie Carlier. Want volgens de meest recente berekening van de kloof worden vrouwen gemiddeld van negen uur tot 15u27 betaald, in vergelijking met een volledig betaalde werkdag voor mannen.

Dit jaar hopen de collega’s zoveel mogelijk mensen te mobiliseren op 8 maart: ‘Vorig jaar werd de staking actief gesteund door de mannen van de Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies die soep voorzagen. Het was het ook opvallend dat een derde van de aanwezigen mannen waren, je hoeft geen vrouw te zijn om feministisch te zijn. Iedereen die een diversie en inclusieve universiteit wil, is welkom’, aldus Julie Carlier.

Lees meer over de Women’s Strike op hun Facebook-pagina en op womenstrikeugent.wixsite.com

Partner Content