Turtelboom wijst liberale burgemeesters op meerwaarde nieuwe gevangenis

(Belga) Minister van Justitie Annemie Turtelboom heeft een tachtigtal burgemeesters gepolst naar mogelijke locaties voor een nieuwe gevangenis. Opvallend: enkel burgervaders van haar eigen partij Open Vld kregen de mail waarin de minister de voordelen voor hun gemeente onderstreept. Burgemeesters met een andere politieke kleur kregen de mail niet.

“Geachte Vld-burgemeester, als u interesse hebt en uw gemeente een geschikte gevangenissite heeft, gelieve ons dan te contacteren”, luidt het in de uitgelekte mail van Gijs Boute, adviseur van de beleidscel van minister Turtelboom. “Meerwaarde op lokaal vlak zit vooral in tewerkstelling: voor een gevangenis van 300 à 400 gedetineerden mag u op zo’n 300 tot 400 VTE’s rekenen.” Voor LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker neigt de mail sterk naar favoritisme, maar dat spreekt Turtelboom tegen. “Die mail is een van de tientallen mails over de bouw van gevangenissen die de voorbije maanden werden verstuurd. We zijn wanhopig op zoek naar geschikte bouwgrond en gebruiken daarom verschillende kanalen”, reageert haar woordvoerster in de kranten. “Het gaat puur om het inwinning van nuttige informatie.” Al geeft de minister wel toe dat het “onhandig” was de mail alleen naar blauwe collega’s te sturen. “Voor alle duidelijkheid: elke interessante suggestie van een burgemeester, van welke kleur dan ook, zal met dezelfde accuraatheid worden bestudeerd. Een kabinet kan trouwens niet autonoom beslissen zomaar ergens in Vlaanderen een gevangenis neer te poten”, klinkt het nog. (DLA)

Partner Content