'We kunnen het draagvlak voor asielopvang slechts vrijwaren door grenzen in te bouwen'

'We kunnen het draagvlak voor asielopvang slechts vrijwaren door grenzen in te bouwen'

Wim Soons - Wim Soons (CD&V) over het wetsontwerp om huiszoekingen toe te laten met als doel vreemdelingen zonder papieren op te pakken. 'Vandaag kan men personen die hier illegaal verblijven echter enkel in iemands huis ophalen indien de betrokkene hiermee instemt. Dat ondergraaft heel het principe van terugkeer wanneer de asielaanvraag ongegrond blijkt.'

'Vereenzaming is één van de smerigste ziektes van onze tijd'

'Vereenzaming is één van de smerigste ziektes van onze tijd'

Wim Soons - 'De strijd tegen de vereenzaming van onze senioren moet bovenaan onze prioriteitenlijst', vindt Wim Soons (CD&V), die pleit voor Buurt Babbel Netwerken naar analogie met de Buurt Informatie Netwerken.

'Hoe krijgen we meer vrouwen en jongeren in de gemeenteraad?'

'Hoe krijgen we meer vrouwen en jongeren in de gemeenteraad?'

Els Van Hoof en Wim Soons (CD&V) - De stem van jongeren en vrouwen is ondervertegenwoordigd in de lokale politiek, stellen Els Van Hoof en Wim Soons van de CD&V-vrouwen en jongeren. Het systeem van duoraadsleden kan hier volgens hen verandering in brengen.

'Om als jongere je steentje te kunnen bijdragen, moet je wel loon naar werken krijgen'

'Om als jongere je steentje te kunnen bijdragen, moet je wel loon naar werken krijgen'

Vrije Tribune - 'Solidariteit tussen generaties kan echter alleen maar bestaan indien ook voor ons, jongeren, het basisprincipe "loon naar werk" ten volle geldt', schrijven Wim Soons en Justien Boussauw van Jong CD&V. Ze hekelen het misbruik dat gemaakt wordt van onbetaalde stages, en de huidige koppeling tussen loon en anciënniteit.

'Vriendelijke eisen' van JONG CD&V: jongere in top drie elke lijst en cumulverbod respecteren

'Vriendelijke eisen' van JONG CD&V: jongere in top drie elke lijst en cumulverbod respecteren

De jongerenafdeling van CD&V wil bij de lokale verkiezingen van 2018 in elke stad, gemeente en provincie een jongere in de top drie van de CD&V-lijst. Elke top tien moet zelfs drie jongeren tellen, luidt het in een pakket 'vriendelijke eisen' van de christendemocratische jongeren voor de moederpartij. CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft nog niet gereageerd.

Een kritische open brief en warme oproep aan de Paus

Een kritische open brief en warme oproep aan de Paus

Wim Soons (Jong CD&V) - Jong CD&V-voorzitter Wim Soons bedankt de paus in een open brief, maar maakt een kanttekening: 'Uw brief aan de wereld, zet wereldwijd miljoenen mensen om zorgzaam om te gaan met onze planeet. Toch is de encycliek een gemiste kans.'