Alles over Vlaams Gewest

Na de Brusselse beslagrechter heeft nu ook het Brusselse hof van beroep geoordeeld dat het Luchtbeleidsplan dat de Vlaamse regering had opgesteld na een veroordeling door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, niet aan de eisen van dat vonnis voldoet. De Vlaamse regering moet milieuorganisatie Greenpeace een dwangsom betalen. Volgens Greenpeace bedraagt die intussen al meer dan 750.000 euro, maar het hof van beroep moet zich nog uitspreken over het exacte bedrag.

In 14,1 procent van het grondwater in de Europese Unie wordt nog steeds de voor drinkwater vastgestelde grenswaarde voor de nitraatconcentratie overschreden, zo blijkt maandag uit een rapport van de Europese Commissie over de periode van 2016 tot 2019. Ook Vlaanderen blijft worstelen met de grenswaarde.

Vorig jaar zijn in Vlaanderen fors minder praktijkexamens afgelegd en rijbewijzen uitgereikt. Dat komt door de strengere voorwaarden, maar ook door het dalend enthousiasme bij jongeren, schrijft De Tijd woensdag.

'Men kan onmogelijk verwachten van middenveldorganisaties en vrijwilligersinitiatieven dat zij herenigde vluchtelingengezinnen helpen hun recht op menswaardig wonen te realiseren, zolang federale en Vlaamse regelgeving dit recht in de weg staan.' Dat is een van de (harde) conclusies uit een beleidsnota van Orbit vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen over de 'acute wooncrisis' onder de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Vlaanderen zette in op trajectcontroles, maar die kwamen er amper. En als ze er kwamen, werken ze niet of kunnen de gegevens niet verwerkt worden. Verschillende politiezones zijn niet blij met de gang van zaken, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Belang van Limburg maandag.

Zeven oude provinciewegen, goed voor 22 kilometer, liggen al acht jaar te verkommeren. Noch de gemeenten, noch het Vlaams Gewest willen ervoor betalen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard maandag. De weg wordt niet onderhouden, het groen in de berm niet gesnoeid en in de winter wordt er amper gestrooid.