Alles over taalgebruik

Veertien jaar nadat de functionele tweetaligheid voor federale topambtenaren op de tafel werd gelegd, is die nu ook in een goedgekeurd KB gegoten. Topambtenaren van de Federale Overheidsdiensten en leidinggevenden die binnen de FOD's ondergeschikten evalueren, moeten binnenkort aantonen dat ze zowel het Nederlands als het Frans machtig zijn. Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) diende dit jaar een wetsvoorstel in dat vanmorgen door de ministerraad werd goedgekeurd.

Leerkrachten hebben uiteenlopende redenen om in de klas (bewust) tussentaal te gebruiken. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Steven Delarue, die 82 Vlaamse leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs observeerde en interviewde, meldt de UGent.

Het woordje 'me' is het stomste woord van het jaar. 'Me' in plaats van 'mijn' in een zin als 'me moeder vindt dat ik raar praat' kreeg 30 procent van de stemmen in een verkiezing van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.