Alles over Peter Van Rompuy

Er zijn vorig jaar 31.283 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de kilometerheffing op de Vlaamse wegen. Dat is een nieuw record. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) op een vraag van Peter Van Rompuy (CD&V).

Volgens Peter Van Rompuy, CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement, was de keuze voor de gematigde centrumfiguur Joe Biden van cruciaal belang voor de overwinning van de Democratische Partij.

Totaal onverwacht legde Pieter De Crem (CD&V) de eed niet af als Kamerlid. Hij blijft minister in de ontslagnemende regering, maar daarna is het over en uit voor de Oost-Vlaming. Hendrik Bogaert blijft zo alleen achter als verdediger van de rechterflank - of wat daar nog van rest.

CD&V Vlaams-Brabant wil dat er definitief een punt wordt gezet achter het Uplace-winkelcentrumproject in Machelen. Dat hebben de lijsttrekkers Koen Geens (Kamer) en Peter Van Rompuy (Vlaams Parlement) zaterdag gezegd bij de voorstelling van de speerpunten in hun verkiezingsprogramma op vlak van economie, lokaal ondernemen en jobcreatie in de regio, tijdens een bezoek aan geuzebrouwerij Boon in Halle.

Op een verkiezingscongres van de MR in Louvain-la-Neuve heeft premier en partijvoorzitter Charles Michel gewaarschuwd voor een alliantie tussen socialisten en nationalisten. 'Die nationaal-socialistische cocktail, én verdeeldheid én verarming, zou erger zijn dan de brexit.' Al noemde hij die woordenkeuze achteraf 'een lapsus'.

'We hebben de fundamenten van de Europese democratie en rechtsstaat al te lang als vanzelfsprekend beschouwd. Vandaag moeten we vaststellen dat ze dat niet meer voor iedereen zijn', schrijft Peter Van Rompuy (CD&V). 'We moeten opnieuw uitleggen waarom het in ons eigen belang is om ze niet op te geven.'