Alles over Luc Coene

Voor 2017 voorspellen sommige economen een hogere groei. Dat zou uitstekend nieuws zijn, en niet alleen voor de regering-Michel.

Jeroen Piqueur, die door de Optima-onderzoekscommissie verantwoordelijk wordt gehouden voor het faillissement van de bank, is niet te spreken over de werkzaamheden van de parlementaire commissie. Piqueur blijft de schuld leggen bij de Nationale Bank en heeft nu zijn hoop gevestigd op het strafonderzoek in Gent.

Een video-opname die de Nationale Bank van België (NBB) in 2014 maakte en waarin de voormalige topman van Optima Bank Jeroen Piqueur een garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen aanvaardt, wordt een centraal element in het debat over de geldigheid van die verbintenis.

De parlementaire onderzoekscommissie naar het faillissement van Optima Bank is vanochtend om 10 uur van start gegaan. In de getuigenbank zitten Jan Smets, huidig gouverneur van de Nationale Bank, en zijn voorganger Luc Coene. De bedoeling is dat de onderzoekscommissie tegen maart 2017 haar conclusies neerlegt.

De eerste signalen van een heropleving van de economie zijn merkbaar: er is weer wat groei, het optimisme onder consumenten en ondernemers neemt weer toe. Maar hoe staan we ervoor in vergelijking met 2007, toen de financiële crisis uitbrak? En waar staan we als we ons meten met onze buurlanden? Waarin blinken we uit? Wat zijn de grootste uitdagingen? Knack-redacteur Ewald Pironet trok met die vragen naar drie ex-toplui van de Nationale Bank om commentaar: Fons Verplaetse, Luc Coene en Norbert De Batselier. We vroegen hem om uitleg:

'Een verdere vrijmaking van inefficiënte markten kan even veel bijdragen tot de koopkracht en een evenwichtige herverdeling als de veelbesproken tax shift', schrijft Peter Van Rompuy. 'Gezinnen betalen zich nog steeds blauw aan al te hoge facturen voor diensten in sectoren waar de concurrentie onvoldoende speelt.'

Vlaams minister-president is niet gediend met de commentaren van Luc Coene, de voorzitter voor de Nationale Bank, op het toenemende aantal Vlaamse ambtenaren. "Hij moet zich erbuiten houden."