Alles over interieur

Eén Belg op drie heeft last van een of andere allergische aandoening. De oorzaken zijn velerlei, van pollen in de lucht tot de auto. En dan hebben we het niet alleen over de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen maar ook over vluchtige organische stoffen (VOS) die worden uitgestoten door de bekleding en het dashboard.