Alles over huurprijzen

De Waalse regering heeft de indexsprong voor de huurprijzen goedgekeurd. De Waalse regering bevestigt daarmee, net zoals Vlaams minister Liesbeth Homans, dat over een indexsprong voor de huurprijzen moet beslist worden op regionaal niveau.

Er lijkt onenigheid te zijn binnen de Zweedse coalitie over de indexering van de huurprijzen - een Vlaamse bevoegdheid. Maar N-VA blijft radicaal tegen een indexsprong. Daarnaast lijkt Oosterweel hetzelfde straatje van Uplace in te gaan: komt het er of niet? De Vlaamse regering zegt van wel, en snel.

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) vindt het "niet opportuun" om in te grijpen op de private huurmarkt, en wil de indexering volgens het huurcontract gewoon laten doorgaan. Ook in de sociale huisvesting pleit de minister ervoor om de huurindexering gewoon te laten doorgaan.