Alles over Gezinsbond

Hormoonverstoorders vermijden, hoe doe je dat?

De Gezinsbond heeft een nieuwe site gelanceerd om mensen te waarschuwen voor hormoonverstoorders. Chemische stoffen zitten overal in en kunnen onze hormonen stevig in de war sturen. Op de website vinden geïnteresseerden ook tips om de blootstelling aan chemicaliën te beperken.

Denemarken maakt scheiden voor koppels met kinderen iets lastiger

Denemarken wil scheiden voor koppels met kinderen iets lastiger maken en introduceert een 'reflectieperiode' van 3 maand. Ook in ons land pleit de Gezinsbond voor een 'ouderschapsplan' waarbij 'alle essentiële zaken met betrekking tot de kinderen' vastliggen vooraleer ouders scheiden.

Leer je kind met geld omgaan

Wie wil voorkomen dat zijn kind later een gat in zijn hand heeft, begint beter zo snel mogelijk met zakgeld. 'Zodra een kind kan tellen, vanaf een jaar of vijf, is zakgeld zinvol.'

'Basis van een goede studiekeuze ligt bij de jongere zelf'

'De hiërarchie die we als leerling, ouder, leerkracht en samenleving toekennen aan verschillende studierichtingen zit zo diep in ons denken verankerd, dat we er niet in slagen om die perceptie te keren, alle campagnes om technisch en beroepsonderwijs op te waarderen ten spijt', schrijft Hilde Timmermans van de Gezinsbond.

'Huwelijksquotiënt: hoe erkennen we onbetaalde zorg- en opvoedingsarbeid?'

'Het is jammer dat het debat over het huwelijksquotiënt vandaag verengd wordt tot 'afschaffen' of 'afblijven'', vindt de Gezinsbond. 'Door het te hervormen naar een gezinsquotiënt zouden we tegemoet kunnen komen aan een belangrijke maatschappelijke vraag: de erkenning van onbetaalde zorg- en opvoedingsarbeid.'

'Wat betekenen kinderrechten in een kindvriendelijke samenleving?'

'Kinderen hebben recht op bescherming en inspraak, op een veilig en gezond nest en voorzieningen die maximale ontwikkelingskansen geven', schrijft de Gezinsbond. 'Als samenleving dragen we samen de verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen die nu opgroeien en die morgen geboren worden.'

Gezinsbond: 'Vervang huwelijksquotiënt door gezinsquotiënt'

Vervang het huwelijksquotiënt door een gezinsquotiënt, dat voorbehouden is voor gezinnen met kinderen of voor gezinnen die zorgen voor een hulpbehoevend gezins- of familielid. Dat stelt de Gezinsbond voor. 'Op die manier doet het huwelijksquotiënt wat het moet doen: opvoedings- en zorgarbeid erkennen'.