Alles over Gezinsbond

De Gezinsbond heeft een nieuwe site gelanceerd om mensen te waarschuwen voor hormoonverstoorders. Chemische stoffen zitten overal in en kunnen onze hormonen stevig in de war sturen. Op de website vinden geïnteresseerden ook tips om de blootstelling aan chemicaliën te beperken.

'Een warme samenleving betekent niet alleen investeren in de gezinnen van de toekomst, maar ook in de gezinnen van vandaag', reageert de Gezinsbond op de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. 'Maar heel wat besparingen treffen die gezinnen.'

De Gezinsbond ziet in de overheveling van de kinderbijslag naar Vlaanderen een kans om het stelsel te vereenvoudigen en versterken. Ze wil een eenheidsstelsel met voor elk kind een basiskinderbijslag van 158 euro en hogere leeftijdsbijslagen, zodat het kindergeld de helft van de minimumkosten van kinderen dekt.