Stefaan Van Hecke (Groen) zal tegen de abortuswet stemmen

Stefaan Van Hecke

‘Er zijn elementen in die wet die te ver gaan en zelfs gevaarlijk zijn’, zegt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke maandag aan De Standaard. Van Hecke verwacht ook dat andere leden van de Ecolo-Groen-fractie zullen tegenstemmen.

Het stoort de juridisch expert van de groene fractie dat abortus volledig uit de strafwet wordt gehaald. ‘Als 18 weken de grens is, moet dat ook de grens zijn. Maar als noch de arts, noch het ziekenhuis kunnen gestraft worden, is er de facto geen limiet meer. De stok achter de deur is weg. Als je een grens trekt, moet je die grens ook bewaken. Zoals het wetsvoorstel nu geschreven is, luidt ze een de facto volledige liberalisering van abortus in.’

Ook begrijpt Van Hecke niet dat de informatieplicht is weggevallen aan vrouwen die abortus overwegen. Hij vindt de wet ook streng voor wie probeert abortus tegen te houden, maar gaat er van uit dat de rechter met gezond verstand zal oordelen.

Van Hecke stoort zich ook aan het beeld dat alle groenen voor de nieuwe abortuswet zouden zijn. Hij herinnert eraan dat zijn fractie in de commissie het amendement om abortus uit de strafwet te halen, niet goedgekeurd heeft. ‘Ik weet dat een groot deel van mijn fractie daar een probleem mee heeft. Voor sommigen zal dat misschien niet zwaar genoeg doorwegen om tegen te stemmen, anderen zullen zich onthouden en nog anderen zullen wellicht zoals ik tegenstemmen.’

Volgens Van Hecke leeft er ook bij een deel van Open VLD en MR twijfel over die straffeloosheid en komt er misschien nog een amendement om daaraan te verhelpen. Als zo’n amendement wordt goedgekeurd door de plenaire Kamer, wordt de wet de facto over het zomerreces getild.

Partner Content