Opinie

Vrijdaggroep

‘Stadslawaai: een wolf in schapenvacht’

Vrijdaggroep Beleidsplatform voor jongeren van zeer diverse pluimage dat ondersteund wordt door de Koning Boudewijnstichting.

Cyrus Bohn van de Vrijdaggroep doet een oproep aan burgemeesters om omgevingslawaai aan te pakken.

U kent wellicht het gevoel. U staat rustig te wachten aan een stoplicht in uw favoriete regiostad en plots rijdt daar een – meestal – jonge kerel voorbij met een extreem luide motorfiets. Prompt boort een ijskoude rilling zich door merg en been en moet u zich als het ware vastklampen aan het stoplicht om niet omver te vallen van de stress. Triviaal? Niet helemaal.

Het kan verleidelijk zijn om te denken dat lawaai geen kwaad kan. Bij geluidsoverlast denkt men al te vaak aan gehoorschade ten gevolge van te luide technomuziek maar geluidsoverlast kan ook vele andere vormen aannemen.

Stadslawaai: een wolf in schapenvacht.

Onderzoek van de WHO heeft aangetoond dat er in Europa elk jaar tot 1 miljoen gezonde levensjaren verloren gaan door geluidsoverlast. Dit omdat twintig procent van de Europese bevolking langdurig wordt blootgesteld aan lawaai dat schadelijk is voor de gezondheid. Uiteraard is dit niet enkel te wijten aan verkeersgeluid. Ook bouwwerven, luide buren, sirenes of een te laag vliegend vliegtuig zijn mede verantwoordelijk voor geluidsoverlast. Vandaar de eeuwige discussies rond luchtvaartroutes boven Brussel en de Vlaamse Rand.

Langdurige blootstelling aan zelfs kortstondige geluidsoverlast kan leiden tot zware stress, chronische slaapstoornissen, hart- en vaataandoeningen en meer. Verontrustend is, bijvoorbeeld, het effect van vliegtuiglawaai op de ontwikkeling van jonge kinderen dat zich kan manifesteren in een slechte leesvaardigheid.

In Gent hebben ze er een leuk woord voor gevonden: “knalpotterreur“. Maar men legt zich er niet bij neer: er kwam een ambitieus geluidsactieplan met concrete initiatieven en aan de politie werd een bijkomende bevoegdheid gegeven. Zo kan ze bovenop het uitschrijven van GAS-boetes, nu ook voertuigen in beslag nemen wegens geluidsoverlast. Knalpotterroristen, wees gewaarschuwd! Het is wel zo dat wagens enkel worden beboet en in beslag genomen indien ze op heterdaad worden betrapt. Waarschijnlijk zijn dat er dus bitter weinig. Men zou kunnen argumenteren dat, net zoals de uitstootnormen voor wagens in Antwerpen en Brussel, een totaalverbod op te luide voertuigen in stadscentra een logische volgende stap is.

Zo wordt er in Geneve al enkele jaren fors geïnvesteerd in het controleren van geluidsnormen. Zo wordt er zelfs gesproken over de ontwikkeling van geluidsgevoelige flitspalen. Ook worden proactieve en strenge controles uitgevoerd op voertuigen die potentieel geluidsoverlast kunnen veroorzaken. In Zwitserland zijn met name gemodificeerde uitlaatpijpen met extra knallawaai bijzonder populair.

Toch moet het beleid niet per se repressief zijn. Het invoeren van meer voetgangerszones, betere geluidsisolatie voor (sociale) woningen, elektrificatie van het wagenpark en regelgeving inzake de installatie van gemodificeerde uitlaatpijpen zijn hier voorbeelden van. Natuurlijk helpen maatregelen zoals meer en betere controles op korte termijn ook.

Er is de jongste jaren een verhoogde aandacht voor luchtkwaliteit en fijnstof. Initiatieven zoals Curieuzeneuzen zijn ons welbekend. Volgens de WHO is geluidshinder na luchtkwaliteit het grootste milieugerelateerde gezondheidsprobleem. Het is daarom tijd dat we ook oor hebben voor lawaai.

Bij deze een warme oproep aan de burgemeesters en lokale besturen om meer nadruk te leggen op het bestrijden van stadslawaai zodat we allemaal rustig de straat kunnen oversteken zonder bijhorende hartaanval.

Cyrus Bohn is lid van de Vrijdaggroep en gepassioneerd door de bebouwde omgeving in al zijn vormen.

Partner Content