Selahattin Koçak: ‘Moslims worden anders behandeld’

© BELGA

Wat er fout loopt in onze Westerse samenleving? Heel veel, meent Selahattin Koçak, opiniemaker/auteur en ex-politicus. “Om te beginnen voelen wij, moslims, ons nog altijd niet gelijkwaardig behandeld. Dat kan leiden tot radicalisme.” Koçak steekt de hand ook in eigen boezem.

Lees hier de integrale versie van De Zondag

Auteur van twee bestsellers over migratieen Islam. Voormalig politicus (eerst sp.a, daarna Open VLD). Bekleedde diverse functies in de integratiesector. Belg van Turkse afkomst. Moslim. Momenteel diversiteitsmedewerkerbij de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond met 665 aangesloten amateurvoetbalclubs over heel Vlaanderen. Om maar te zeggen: Selahattin Koçak(45) is de juiste man op de juiste plaats om na de terreur in Parijs en de huiszoekingen in ons land een grondige analyse te maken van wat er fout loopt in onze multiculturele samenleving.

“Wij, moslims, voelen ons na vijftig jaar migratie nog altijd niet gelijkwaardig behandeld, we hebben niet het gevoel dat we aanvaard worden. Extreme partijen zoals Vlaams Belang maken ons elk uur van de dag duidelijk dat we hier niet thuis horen. Zij niet alleen trouwens. Uitspraken vanN-VA-politiciLiesbeth Homansen Theo Francken hebben ook dat effect.We voelen ons als een kreeft in een viswinkel.Niet veilig dus,want ooit wordt die gepakt. Dat is de oorzaak van de afkeer onder moslims voor alles wat Europees is. Dat is een eerste groot probleem.

Ten tweede: de multiculturele samenleving wordt niet in goede banen geleid. Het onderwijs bijvoorbeeld moet betere duiding geven over migratie.

En ten derde moeten wij ook de hand in eigen boezem steken.Een moslim die verzoening predikt,wordt door anderen afgemaakt.Ik word als een verrader gezien als ik niet-gelovigen als gewone medemensen beschouw. Neem Sharia4Belgium.Of Abou Jahjah vroeger, al is hij wel in positieve zin veranderd. Dat zijn communicerende vaten met bijvoorbeeld Vlaams Belang. Die zeggen krak hetzelfde in de hoop jonge mensen die worstelen met hun identiteit te verleiden. De politiek, het middenveld, maar ook de media, moeten de moslims die in het midden staan, beter ondersteunen.”

u0022Een moslim die verzoening predikt,wordt door anderen afgemaaktu0022

Hoe moet aan die aanvaarding gewerkt worden?

“Dat moet op verschillende niveaus gebeuren. Een belangrijke factor is de massamedia, dat is het oppervlakkige niveau. Zij spelen een cruciale rol in het aanvaardingsproces. Stop bijvoorbeeld met het droppen van allochtonen als exotische producten in televisieprogramma’s, maar breng hen als normale mensen in beeld. Regisseur Adil El Arbi die ‘De SlimsteMens’ wint, dat is een fantastische zaak. De VRT doet dat niet. Daarom kijk ik niet meer naar de openbare omroep. Ik pleit er ook voor te investeren in Turkse en Marokkaanse series.Het diepere niveau is het onderwijs. Er zou een verplicht vak moetenkomen over diversiteit in onze samenleving. Ook volwassenen moeten heropgevoed worden. De mensen moeten snappen dat migratie geen politieke keuze is, maar dikwijls een noodzaak om te overleven. Een museum over diversiteit lijkt me een goede aanzet.”

“En dan is er een derde niveau: het sluimerende racisme. Inderdaad,het ligt vaak níet aan deTurk of de Marokkaan dat hij geen werk of geen huis vindt. De overheid moet discriminatie en racisme strenger aanpakken. Al die zaken samen zullen leiden tot een gevoel van aanvaarding.”

Is dat ook een antwoord op radicalisering van moslims?

(knikt) Als we elkaar omarmen, zullen we eengroot deel van de jongeren die vandaag radicaliseren, terugwinnen. Nu, radicalisering kan je nooit helemaal uitroeien. Er zullen altijd mensen zijn die anderen pijn willen doen.

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever kan je radicalisering niet loszien van de islam.

(zucht) “Zever in pakskes. Hij weet beter dan wie ook dat de voorbije jaren separatisme en nationalisme aan de basis liggen van het merendeel van de aanslagen in Europa. De Wever kan dat natuurlijk niet zeggen. Hij probeert met zijn uitspraken de rechterflank van zijn partij tevreden tehouden.”

De terroristen in Parijs moordden wel in naam van de profeet Mohammed.

“De Noorse massamoordenaar Anders Breivik wou de christelijke waarden beschermen en Europa zuiveren van vreemde invloeden. Wordt hij omschreven als een christenterrorist? Neen. Als het over een witte terreurdaad gaat, spreken we over een eenzame gek. Gaat het over Coulibaly’s en Osama Bin Ladens, dan spreken we over moslimterroristen, maar vergeten we geopolitieke overwegingen. Wie haalt het meeste profijt uit de aanslagen in Parijs? (feller) Toch de miljoenen moslims in Europa niet? Integendeel, wij gaan ons nog jaren moeten verantwoorden hiervoor.”

u0022Moslims beledigen mag, joden beledigen mag nietu0022

Blijft het feit dat terroristen de Koran aangrijpen om hun daden te verantwoorden.Volgens de Gentse imam Brahim Laytouss heeft de Koran een update nodig om dat te voorkomen.

(zucht) “Dat hoor je al twintig jaar. Kijk, de Koran is onveranderlijk. Die kan geen update krijgen. Dat weet de imam heel goed. Als men naar een nieuwe islam wil gaan, dan pleit ik voor een nieuwe bestuurlijke islam.Richt islamraden op op lokaal niveau, mét steun van het gemeentebestuur. Of noem die moskeefabrieken, naar het voorbeeld van de kerkfabrieken.Geef de democratisch verkozen mensen die erin zetelen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, een dubbele opdracht.”

“Eén: de interne organisatie van de moskee, bijvoorbeeld controle op wat er gezegd wordt, en aan wie, over de Koran.Terroristen zoals Coulibaly lezen de Koran anders, of worden ze anders voorgelezen, dan ik en de overgrote meerderheid van de moslims. Ik vraag me af of al die terroristen bijvoorbeeld weten dat er in de Koran staat dat elke moslim die een ander mens doodt, ook de mensheid doodt.”

“En de tweede opdracht: een brug slaan naar de gewone Vlaming. Uitleggen bijvoorbeeld waarom de moskee man en vrouw scheidt. Dat is niet omdat wij uitgaan van ongelijkheid. Dat gebeurt vandaag niet. De oude mannen die de moskee runnen, kunnen meestal niet eens Nederlands.”

Hoe ver reikt volgens jou de vrijheidvan meningsuiting?

“Die reikt ver, maar is niet absoluut. Oproepen tot geweld kan niet. Wat Geert Wilders zegt over minder Marokkanen,is er over.”

Mogen cartoonisten spotten metMohammed?

“Dat is een moeilijke vraag. Het is een feit dat dit in het Westen toegelaten is, maar elders in de wereld niet. Ik kan daarmee leven, hoewel het voor mij als moslim wel verboden is om te lachen met de profeet. (twijfelt) En toch moeten we oppassen. Als de pen effectief sterker is dan het zwaard,dan moeten we ons ook afvragen hoe we die pen moeten hanteren. Je kan je de vraag stellen waarom de cartoonisten van Charlie Hebdo altijd weer op dezelfde tere wonde drukken.Dat kwetst een grote groep mensen. Dat vind ik dan weer niet kunnen.”

“Ik geef een ander voorbeeld waar wij vaak mee geconfronteerd worden. Moslims beledigen mag. Dat is vrijheid van meningsuiting. Maar joden beledigen mag niet. Want dat is antisemitisme. (zucht) Te verklaren door het wiedergutmachung-gevoel in Europa na de Holocaust. Maar dat is wel één van de redenen waarom moslims zich niet gelijkwaardig behandeld voelen.Ik heb gelukkig het verbale vermogen om hierover in discussie te gaan. Maar niet iedereen kan dat. En wie dat niet kan, is vatbaar voor radicalisme.”

Vrees je niet opnieuw tegen de schenen van de joden te stampen (Koçakhad enkele jaren geleden een aanvaringmet het tijdschrift Joods Actueel)?

“Nee. Het is gewoon een werkelijkheid dat moslims en joden anders behandeld worden. Joods ongenoegen wordt sneller aanvaard dan islamitisch ongenoegen. Ik ben bijvoorbeeld geen Charlie Hebdo. Ik vind het blad hypocriet. In 2009 wordt cartoonist Siné ontslagen omdat hij spot met joden. Dát mocht blijkbaar niet. Maar spotten met Mohammed mag wel.”

“Een ander voorbeeld. In Frankrijk en Zweden zijn er moskeeen in brand gestoken. Bart De Wever beslist vervolgens de synagoge in Antwerpen extra te beschermen, maar de moskee niet. (zwijgt) Dat snap ik niet. Nu, de moslimwereld heeft anderzijds wel nood aan iemand als Woody Allen, dankzij wie de joodse humor universeel gesmaakt wordt. We moeten wat meer met onszelf kunnen lachen. We krijgen vaak het verwijt dat we te snel op onze pik getrapt zijn. Ja, antwoord ik dan, maar dat is ook normaal. Wij hebben geen voorhuid (lacht).” (De Zondag/Paul Cobbaert)

Lees hier de integrale versie van De Zondag

Partner Content