Sciensano: ‘Griepepidemie woedt verder’

© Getty Images

De griep waart al een tijdje in het land. Nu zijn alle criteria vervuld om van een griepepidemie te mogen spreken. Zowel bij de huisartsen, in de laboratoriumanalyses en in de ziekenhuisopnames is er een duidelijke stijging van het aantal griepgevallen. Daarnaast circuleren er ook nog steeds een aantal andere virussen die ademhalingsziekten veroorzaken, zoals het coronavirus en RSV. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano woensdag.

“Naast het griepvirus heersen – in iets mindere mate – ook nog coronavirus en RSV. Voor al deze virussen gelden dezelfde goede wintergewoonten: handen wassen, masker, thuisblijven bij ziekte en goede ventilatie. Het is nog steeds mogelijk om een griepprik te halen”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

De cijfers van de voorbije week zijn wel niet eenduidig te interpreteren. Enerzijds was het kerstverlof, een periode waarin mensen soms minder vaak de huisarts raadplegen dan gewoonlijk. Anderzijds kan het verlof ook een vertraging van de rapportering in onze peilnetwerken veroorzaken, luidt het. Het aantal raadplegingen voor griepachtige klachten daalde in week van 26 december tot 1 januari tot 510 raadplegingen per 100.000 inwoners per week. De week voordien waren dat er 697. De wekelijkse incidentie van huisartsconsultaties voor andere acute luchtweginfecties daalde in die week tot 1.487 raadplegingen per 100.000 inwoners tegenover 1.782 raadplegingen de week daarvoor, stelt het wekelijks grieprapport.

“Toch wijzen de resultaten die we gebruiken om de griep op te volgen, nog steeds op een stijgende trend in het aantal griepinfecties en lijkt de heersende griepepidemie vorige week van matig hoge intensiteit te zijn. De griepinfecties worden in alle leeftijdscategorieën gezien, maar voorlopig lijken kinderen en jongere volwassenen het meest getroffen”, luidt het commentaar.

(Lees verder onder het artikel.)

UZ Leuven schroeft beddencapaciteit met 30 procent terug

UZ Leuven heeft het aantal geplande opnames moeten terugschroeven tot 70 procent, zo meldt hoofdarts Gert Van Assche woensdag. Een aantal geplande operaties, zoals operaties voor liesbreuken of maagverkleiningen, moet daardoor uitgesteld worden.

De reden voor het uitstel ligt in de combinatie van het grote aantal patiënten dat met griep of andere luchtwegeninfecties in het ziekenhuis ligt, samen met een hoger personeelstekort dan gewoonlijk. “Er zijn afwezigen onder het personeel wegens ziekte of omdat ze op vakantie zijn”, zegt Van Assche. “De werkdruk is daardoor hoog op dit moment. Het aanwezige personeel moet de uitval kunnen opvangen: daarom schroeven we de geplande opnames terug tot 70 procent. Dat is uiteraard niet leuk om te moeten doen, maar het is niet uitzonderlijk: ook in de jaren voo’r de coronapandemie is het al voorgevallen dat we de electieve capaciteit hebben moeten verminderen.”

De operaties die uitgesteld worden, zijn steeds planbare en niet-dringende ingrepen. Dringende operaties kunnen nog steeds doorgaan. “De uitgestelde ingrepen zijn bijvoorbeeld orthopedische operaties of operaties voor liesbreuken of maagverkleiningen. Voor mensen is dat natuurlijk niet fijn om te horen”, zegt Van Assche. “We proberen de uitgestelde operaties zo snel als mogelijk terug in te plannen.” 

Wanneer de werkdruk opnieuw op een normaler niveau zal terugvallen, is volgens Van Assche moeilijk in te schatten. Wellicht zal de drukte wel nog enkele weken aanhouden, verwacht de hoofdarts.

Partner Content