Opinie

Katrien Leten

‘Samenwerking tussen private kinderopvang en lokale besturen kan leiden tot echte succesverhalen’

Katrien Leten Zaakvoerder van kinderopvang Babilou

Katrien Leten van kinderopvang Babilou reageert op een opiniestuk waarin Leuvens schepen Bieke Verlinden pleitte voor een ministerie van kinderopvang. ‘Laten we de krachten bundelen in plaats van elkaar te bekritiseren.’

Babilou is een groep private kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel, waar het welbevinden en het stimuleren van het zelfvertrouwen van de kinderen centraal staat (zoals staat beschreven in onze uitgebreide pedagogische visie). Wij zijn opgericht in 2013 en hebben op vandaag 15 verschillende kinderdagverblijven. Iedere dag verzorgen 100 medewerkers de opvang van onze 500 kinderen.

In een opiniestuk schildert Leuvens schepen Bieke Verlinden Babilou af als een investeringsgroep die als doel heeft om belastinggeld uit te keren naar zijn aandeelhouders. In onze cijfers, die net zoals bij andere BVBA’s publiek gepubliceerd staan, kan u lezen dat er sinds de oprichting van Babilou in 2013 nog geen enkele euro is teruggevloeid naar aandeelhouders. Het klopt inderdaad dat wij op grotere schaal onze aankopen kunnen doen en in die zin onze kosten kunnen drukken. Onder andere onze inschrijvingsprocedure en facturatie wordt centraal geregeld met het oog op efficiëntie. Maar wat wij uitsparen werd altijd geherinvesteerd in betere zorg en werkomstandigheden.

Samenwerking tussen private kinderopvang en lokale besturen kan leiden tot echte succesverhalen.

Een goed kinderdagverblijf staat of valt met de kwaliteit van zijn begeleiders. Een kindbegeleider moet geschoold zijn, gemotiveerd, goed omkaderd en moet correct verloond worden. Sinds december 2018 is er een kloof ontstaan tussen de loonbarema’s van een gesubsidieerd kinderdagverblijf en die van de ongesubsidieerde kinderdagverblijven. De begeleiders die in een gesubsidieerd kinderdagverblijf werken hebben een hoger barema loon, ook al doen ze exact dezelfde job. Binnen Babilou is ongeveer een derde van onze kindplaatsen niet gesubsidieerd. Voor deze begeleiders hebben wij beslist de lonen te verhogen, zodat ze evenveel verdienen als de andere begeleiders. Wij staan achter het principe gelijk loon voor gelijk werk.

Wij zetten in op scholing van ons personeel. Naast de traditionele externe opleidingen sluiten wij onze kinderdagverblijven twee volledige dagen per jaar om de hele dag te wijden aan pedagogie en kwaliteitsverbetering. Wij leren onze begeleiders dat ze trots mogen zijn op het werk dat ze verrichten en de bijdrage die ze leveren aan onze kinderen. Wij hebben een pedagogische visie, die onze begeleiders iedere dag nastreven.

Ontstaan van groepen in de kinderopvang

Het tekort aan kinderopvang in Vlaanderen is historisch gegroeid. Enerzijds gingen steeds meer vrouwen werken, maar anderzijds groeide ook het besef van de meerwaarde die kinderopvang biedt voor de evolutie van een kind. De publieke voorzieningen konden niet langer volstaan om aan deze grotere vraag naar kinderopvang te voldoen waardoor er, gelukkig, private spelers ontstonden.

Sinds het decreet van 2014 krijgen private en publieke voorzieningen gelijke kansen bij nieuwe uitbreidingsrondes van Kind & Gezin. Zij communiceren op voorhand de criteria, zodat de beslissing omtrent nieuwe subsidies transparant kan verlopen. Babilou heeft de voorbije jaren verschillende nieuwe gesubsidieerde kinderdagverblijven kunnen openen dankzij deze uitbreidingsrondes.

Het is naar onze mening vooral de complexiteit van de sector die maakt dat er grotere groepen van kinderdagverblijven ontstaan. Als individuele speler is het in mijn ogen een ‘mission impossible’ om alle regels te kennen en te respecteren. Wekelijks worden wij gecontacteerd door kleine spelers die het gewoonweg niet meer zien zitten om hun kinderdagverblijf verder uit te baten omdat ze overweldigd zijn door alle regels. Kinderdagverblijven ontstaan vaak vanuit een hart voor kinderen, maar de realiteit is anders. Er zijn uitbreidingsrondes, brandweernormen die in iedere gemeente toch dat tikkeltje anders zijn, inspecties van FAVV, Kind & Gezin, sociale inspecties, MEMO Q,… Om een succesvol kinderdagverblijf te runnen moet je op vandaag een pedagoog, boekhouder, manager, jurist en psycholoog tegelijk zijn. Maar op het einde van de dag (en dit mag je letterlijk nemen aangezien de administratie vaak na de uren plaatsvindt) wilt die persoon met een hart voor kinderen vooral met kinderen bezig zijn.

Ik heb daarom een voorstel voor schepen Verlinden. Wat als we, in plaats van elkaar te bekritiseren, de krachten zouden bundelen? Wij stellen vast in andere grootsteden (bijvoorbeeld in Brussel en Antwerpen) dat de samenwerking met lokale besturen kan leiden tot echte succesverhalen. Laat ons voor Leuven ook samen bekijken welke meerwaarde een samenwerking met de private sector kan betekenen, dit lijkt me zinvoller.

Partner Content